Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka, pristojna za področje dela Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve
Helga Dobrin

Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Helga Dobrin je univerzitetna diplomirana pravnica.

Svojo poklicno pot je začela leta 2000 kot pravnica v Službi Vlade RS za evropske zadeve. Nato je med letoma 2002 in 2003 opravila sodniško pripravništvo, od leta 2004 je bila višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Kranju in nato še na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Oktobra 2007 je postala pomočnica okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, oktobra 2011 pa okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Do imenovanja na položaj državne sekretarke v ministrstvu je bila višja državna tožilka – namestnica vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju.