GOV.SI

Teme in projekti Ministrstva za notranje zadeve

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Projekti in programi

 • Vladna strategija na področju migracij

  Strategija, ki temelji na medresorskem povezovanju, migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.

 • V teku

  Boj proti trgovini z ljudmi

  Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa posega v temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja.

Teme

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Javni red

  Zasebno varovanje, varnost v prometu, varnost na smučišču, detektivska dejavnost, civilno orožje in pirotehnika, javni shodi in prireditve, občinsko redarstvo