GOV.SI

Teme in projekti Ministrstva za notranje zadeve

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Projekti in programi

 • Vladna strategija na področju migracij

  Strategija, ki temelji na medresorskem povezovanju, migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.

 • V teku

  Boj proti trgovini z ljudmi

  Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa posega v temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja.

Teme

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Pridobitev državljanstva, prenehanje državljanstva, dvojno državljanstvo, osebni dokumenti, osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, stalno prebivališče, začasno prebivališče, gospodinjska skupnost, evidence, registri

 • Javni red

  Zasebno varovanje, varnost v prometu, varnost na smučišču, detektivska dejavnost, civilno orožje in pirotehnika, javni shodi in prireditve, občinsko redarstvo