Skoči do osrednje vsebine

Začasni nadzor na notranji meji

Slovenija je 21. oktobra 2023 uvedla začasni ponovni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko.

Gre za začasen ukrep zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, s čimer želimo zagotoviti visoko stopnjo varnosti vsem prebivalcem. Nadzor traja do 22. junija 2024.

Pristojni slovenski nacionalni organi ugotavljajo vse večjo razsežnost organizirane kriminalitete na Zahodnem Balkanu. Prav tako slovenski varnostni organi pozorno spremljajo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in v širši regiji, kot tudi dejavnike, ki bi lahko vplivali na radikalizacijo posameznikov in širjenje nasilnega ekstremizma.

Informacije za potnike

Potniki morajo pri prehodu meje pokazati veljaven dokument za prestop meje, zato naj pred prehodom meje preverijo veljavnost potovalnih dokumentov.

Potniki na mejnih prehodih naj upoštevajo določbe glede upravičenosti prehoda meje na posameznem mejnem prehodu in spremenjen prometni režim. Upoštevati morajo navodila policistov, ki izvajajo mejno kontrolo.

Zemljevid Slovenije z označenimi mejnimi prehodi s Hrvaško in Madžarsko, kjer lahko prehajamo mejo.

Mejni prehodi na meji s Hrvaško in Madžarsko, kjer lahko prehajamo mejo. | Avtor: Vlada Republike Slovenije

Prehajanje meje s Hrvaško

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško je določenih 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka,
 • Dragonja (Dragogna),
 • Sočerga,
 • Starod,
 • Jelšane,
 • Petrina,
 • Metlika,
 • Obrežje,
 • Dobovec,
 • Gruškovje,
 • Zavrč in
 • Petišovci.

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško je določenih sedem mejnih prehodov za mednarodni železniški promet:

 • Rakitovec,
 • Ilirska Bistrica,
 • Metlika,
 • Dobova,
 • Rogatec,
 • Središče ob Dravi in
 • Lendava.

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, je določenih 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Podgorje,
 • Babno polje,
 • Vinica,
 • Slovenska vas,
 • Rigonce,
 • Orešje,
 • Bistrica ob Sotli,
 • Imeno,
 • Rogatec,
 • Ormož,
 • Središče ob Dravi in
 • Gibina.

Osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, so državljani Evropske unije in državljani Norveške, Islandije, Lihtenštajna, Švice in njihovi družinski člani ne glede na državljanstvo. Prav tako so to državljani tretjih držav in njihovi družinski člani ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije.

Prehajanje meje z Madžarsko

Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko sta določena dva mejna prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Dolga vas – Hosszúfalu in
 • Pince (avtocesta) – Pince.

Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko je določen en mejni prehodi za mednarodni železniški promet:

 • Hodoš - Hodos.

Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, je določenih šest mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Pince (lokalna cesta) – Pince,
 • Prosenjakovci – Pártosfalva,
 • Hodoš – Hodos,
 • Kobilje,
 • Čepinci in
 • Martinje.

Osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, so državljani Evropske unije in državljani Norveške, Islandije, Lihtenštajna, Švice in njihovi družinski člani ne glede na državljanstvo. Prav tako so to državljani tretjih držav in njihovi družinski člani ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije.

Prehajanje meje z Italijo

Zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu se je Italija odločila uvesti nadzor na naši skupni meji. Začasni nadzor traja od 21. oktobra 2023 do 18. junija 2024.

Vstop v Italijo in izstop iz nje je v tem času za državljane Evropske unije in tretje državljane dovoljen na vseh mejnih prehodih.

Prehajanje meje z Avstrijo

Avstrija nadzoruje svoje meje s Slovenijo. Prečkanje meje je možno prek mejnih prehodov z veljavnim potovalnim dokumentom.