Ugrás a tartalomra

Ideiglenes határőrellenőrzés a belső határon

2023. október 21-én Szlovénia ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határokon.

A megnövekedett terrorfenyegetettség miatt bevezetett ideiglenes, rövid távú intézkedésről van szó, amellyel magas fokú biztonságot szeretnénk biztosítani minden polgár számára. A határellenőrzés a Schengeni kódex 28. cikkén alapul, és 2023. december 9-ig tart.

Az illetékes szlovén nemzeti hatóságok megállapítása szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb méreteket ölt a Nyugat-Balkánon. A szlovén rendészeti szervek emellett szoros figyelemmel kísérik az esetleges kockázatokat és a biztonsági helyzetet az országban és a tágabb régióban, valamint azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják az egyének radikalizálódását és az erőszakos szélsőségesség terjedését.

Tájékoztató az utazók számára

Az utazóknak határátlépéskor be kell mutatniuk a határátlépéshez szükséges érvényes okmányukat, ezért a határátlépés előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét.

A határátkelőhelyeken az utazóknak be kell tartaniuk az adott határátkelőhelyen a határátlépéshez való jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket és a megváltozott forgalmi rendet. Követniük kell a határellenőrzést végző rendőrök utasításait.

Határátkelőhelyek, amelyeken át lehet lépni a határt a Horvátországgal és Magyarországgal közös határszakaszon.

Határátkelőhelyek, amelyeken át lehet lépni a határt a Horvátországgal és Magyarországgal közös határszakaszon. | Szerző Vlada Republike Slovenije

A Horvátországgal közös határszakasz átlépése

A Horvátországgal közös belső szárazföldi határszakasz átlépésére a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira 12 határátkelőhelyet jelölnek ki:

 • Sečovlje (Sicciole) – ellenőrzési pont,
 • Dragonja (Dragogna),
 • Sočerga,
 • Starod,
 • Jelšane,
 • Petrina,
 • Metlika,
 • Obrežje,
 • Dobovec,
 • Gruškovje,
 • Zavrč és
 • Petišovci.

A Horvátországgal közös belső szárazföldi határ átlépésére a nemzetközi vasúti forgalom számára hét határátkelőhelyet jelölnek ki:

 • Rakitovec,
 • Ilirska Bistrica,
 • Metlika,
 • Dobova,
 • Rogatec,
 • Središče ob Dravi és
 • Lendava - Lendva.

A Horvátországgal közös belső szárazföldi határ átlépése céljából, kizárólag azoknak a személyeknek a számára, akiket az európai uniós jog értelmében megillet a szabad mozgáshoz való jog, a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira 12 határátkelőhelyet jelölnek ki:

 • Podgorje,
 • Babno polje,
 • Vinica,
 • Slovenska vas,
 • Rigonce,
 • Orešje,
 • Bistrica ob Sotli,
 • Imeno,
 • Rogatec,
 • Ormož,
 • Središče ob Dravi és
 • Gibina.

Azok a személyek, akiket megillet az európai uniós jog alapján a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unió állampolgárai, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül. Ugyanígy ilyen személyek a harmadik országok állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül, akiket az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az említett harmadik országok közötti szerződések értelmében megillet az uniós polgárokéval egyenértékű szabad mozgáshoz való jog.

A Magyarországgal közös határszakasz átlépése

A Magyarországgal közös belső szárazföldi határ átlépésére két határátkelőhelyet jelölnek ki a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira:

 • Dolga vas – Hosszúfalu és
 • Pince (autópálya) – Pince.

A Magyarországgal közös belső szárazföldi határ átlépésére egy határátkelőhelyet jelölnek ki a nemzetközi vasúti forgalom céljaira:

 • Hodoš - Hodos.

A Magyarországgal közös belső szárazföldi határ átlépése céljából, kizárólag azoknak a személyeknek a számára, akiket az európai uniós jog értelmében megillet a szabad mozgáshoz való jog, hat határátkelőhelyet jelölnek ki a nemzetközi közúti személy- és teherforgalom céljaira:

 • Pince (helyi út) – Pince,
 • Prosenjakovci – Pártosfalva,
 • Hodoš – Hodos,
 • Kobilje,
 • Čepinci és
 • Martinje.

Azok a személyek, akiket megillet az európai uniós jog alapján a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unió állampolgárai, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül. Ugyanígy ilyen személyek a harmadik országok állampolgárai és családtagjaik, állampolgárságuktól függetlenül, akiket az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az említett harmadik országok közötti szerződések értelmében megillet az uniós polgárokéval egyenértékű szabad mozgáshoz való jog.

Az Olaszországgal közös határszakasz átlépése

A megváltozott európai és közel-keleti helyzet miatt Olaszország úgy döntött, hogy visszaállítja a határellenőrzést a közös határon. Az ideiglenes határellenőrzés 2023. október 21-től 2023. december 9-ig tart.

Ebben az időszakban az uniós és a harmadik országbeli állampolgárok valamennyi határátkelőhelyen beléphetnek Olaszországba és elhagyhatják azt.

Ausztriával közös határszakasz átlépése

Ausztria határellenőrzést végez a Szlovéniával közös határon. A határt a határátkelőhelyeken érvényes úti okmánnyal lehetséges átlépni.