Skoči do osrednje vsebine

Priseljevanje v Slovenijo

Vstop in prebivanje v Republiki Sloveniji sta mogoča z veljavnimi dokumenti in dovoljenjem za prebivanje. Slovenija nudi tudi mednarodno zaščito in vključevanje tujcev v slovensko družbo.

Dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo

Državljani države članice Evropske unije (in države članice Evropskega gospodarskega prostora, EGP) lahko vstopajo v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujejo vizuma ali dovoljenja za prebivanje. Ugodnejša ureditev za vstop in prebivanje pri nas velja tudi za njihove družinske člane. 

Državljani tretjih držav morajo pred vstopom na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pridobiti vizum ali dovoljenje za prebivanje.

Mednarodna zaščita

Mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji imajo osebe s statusom begunca in osebe s priznano subsidiarno zaščito.

Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem iz razloga pripadnosti neki rasi ali etnični skupini, veroizpovedi, narodni pripadnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnemu prepričanju zunaj države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države. Status begunca se prizna tudi osebi brez državljanstva, ki je zunaj države, kjer je imela običajno prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo, če ne obstajajo z zakonom določeni izključitveni razlogi.

Subsidiarna zaščita se prizna državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljeni razlog, da bi bila ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega prebivališča, če gre za osebo brez državljanstva, soočena z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo, in če ne obstajajo z zakonom določeni izključitveni razlogi.

Vključevanje v slovensko družbo

Osebam s priznano mednarodno zaščito in državljanom tretjih držav Slovenija zagotavlja programe vključevanja in programe pomoči pri vključevanju v slovensko družbo.

Oseba s priznano mednarodno zaščito in sklenjeno pogodbo o integracijskih aktivnostih ima pravico do:

 • nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada,
 • denarnega nadomestila za zasebno nastanitev,
 • tečaja spoznavanja slovenske družbe,
 • tečaja slovenskega jezika,
 • enkratnega opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika,
 • kritja drugih stroškov, povezanih z izobraževanjem,
 • kritja stroškov prevodov, povezanih s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja na podlagi ustreznih dokazil,
 • kritja stroškov, povezanih s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja, kadar formalne izobrazbe ne more dokazati z dokumenti.

Tujci, ki niso državljani EU, so upravičeni do programov, ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, in sicer do:

 • programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo,
 • programov medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani,
 • informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.