Skoči do osrednje vsebine

Priseljevanje v Slovenijo

Preseljevanje ljudi je stalnica sodobnega življenja. Tako kot v drugih državah Evropske unije tudi v Sloveniji tujcem, ki imajo pri nas dovoljenje za bivanje, zagotavljamo možnosti, da se vključijo v našo družbo. Delujemo po načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja. Ker so osebne okoliščine vsake priseljenke ali priseljenca drugačne, vsakogar obravnavamo s posebno pozornostjo in skrbnostjo. Spodbujamo in lajšamo vključevanje tujcev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje.

Dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo

Državljani druge države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP) lahko vstopajo v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujejo vizuma ali dovoljenja za prebivanje. Ugodnejša ureditev za vstop in bivanje pri nas velja tudi za družinske člane državljanov EGP. Državljani tretjih držav morajo pred vstopom na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pridobiti vizum ali dovoljenje za prebivanje.

Skupaj rešujemo najpogostejša vprašanja in težave

Ob priselitvi v novo državo se priseljenci srečujejo s številnimi praktičnimi vprašanji, ki se začnejo že ob vstopu. Kako in pod kakšnimi pogoji se je mogoče priseliti v Slovenijo, kako si urediti začasno ali daljše bivanje in kako pridobiti državljanstvo so le nekatera izmed njih. Pri urejanju svojega bivanja potrebujejo še številne druge informacije v čim bolj jasni in strnjeni obliki. Zato smo pripravili brošuro z informacijami (link), ki zajemajo vsa temeljna področja bivanja v Sloveniji. V njej tujce seznanjamo s pogoji šolanja in zaposlovanja, zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, brezplačne pravne pomoči in drugimi pomembnimi informacijami o naši državi. Za uspešno vključevanje je še posebej dobrodošlo in koristno poznavanje temeljnih značilnosti slovenske družbe, jezika, zgodovine in družbene ureditve.

Nudimo mednarodno zaščito

Kot podpisnica Ženevske konvencije in članica Evropske unije je Slovenija dolžna nuditi mednarodno zaščito in azil posameznikom, ki zaščite niso deležni v svoji matični državi. Status begunca priznamo osebi, ki utemeljeno in verodostojno izkaže, da je v matični državi sistemsko preganjana zaradi svojega političnega prepričanja ali zaradi svoje verske, rasne, narodnostne ali etnične pripadnosti in bi vrnitev v matično državo ogrozila njeno življenje ali svobodo oziroma bi bila lahko izpostavljena mučenju in nečloveškemu ravnanju.