Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice OZN 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in 20. maj razglasile za svetovni dan čebel.

Brez čebel ni življenja

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biotske raznovrstnosti. 

Čebele so pomembne tudi z vidika trajnostnega kmetijstva in ustvarjanja delovnih mest na podeželju. Z opraševanjem namreč povečujejo kmetijsko pridelavo, s čimer ohranjajo pestrost in raznolikost na naših njivah in krožnikih. Poleg tega milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in so pomemben vir prihodkov za kmete.

Kljub vsemu znanstvene študije dokazujejo, da se pojavlja vse več negativnih vplivov na zdravje čebel, zaradi česar so te vedno bolj ogrožene. To pa od nas zahteva dodatno skrb za njihovo preživetje. Škodljivi dejavniki povzročajo padec odpornosti čebel, kar vpliva na njihovo dovzetnost za bolezni, škodljivce in podobno. To je poleg naštetega problematično tudi z vidika zaščite in ohranjanja okolja, saj čebele skrbijo za biotsko raznovrstnost v naravi in pozitivno vplivajo na celoten ekosistem ter so dober pokazatelj stanja okolja. Zato je Slovenija že leta 2011 med prvimi državami EU na svojem celotnem ozemlju prepovedala uporabo nekaterih čebelam najbolj škodljivih pesticidov.

»Govoriti o zmanjšanju svetovne lakote brez zagotavljanja pogojev za obstoj čebel in drugih opraševalcev, je metanje peska v oči! Čas je, da čebelam prisluhnemo vsi, predvsem pa tisti, ki odločajo in vodijo svet. 20. maj bo odslej svetovni praznik čebel in čebelarjev, verjamem pa, da bo z razglasitvijo svetovnega dneva čebel svet začel o čebelah razmišljati širše, predvsem v kontekstu pomena zagotavljanja pogojev za njihovo preživetje in s tem za preživetje človeka«, meni Boštjan Noč, pobudnik svetovnega dneva čebel in predsednik Čebelarske zveze Slovenije

Čebela lebdi ob cvetu

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost. | Avtor: Slovenian Beekeepers' Association