Skoči do osrednje vsebine

Čebele in drugi opraševalci zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča.
Čebele letijo v panj

Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja | Avtor: Jošt Gantar

Biotska raznovrstnost in varovanje okolja

Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča. S tem varujejo in skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti.

Čebele odražajo dogajanje v okolju - José Graziano da Silva, nekdanji generalni direktor Organizacije za prehrano in kmetijstvo v obdobju 2012 do 2019

Čebele so tudi pokazatelj razmer v okolju. Njihova prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam sporoča, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je treba ukrepati. Z opazovanjem razvoja in zdravstvenega stanja čebel je mogoče ugotoviti spremembe v okolju in pravočasno izvesti potrebne varstvene ukrepe. 

Otroci in čebelar pred čebeljnjakom

Čebele zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča | Avtor: Jošt Gantar

Prehranska varnost

Da bi lahko nahranili naraščajoče svetovno prebivalstvo, potrebujemo vedno več hrane, ki mora biti raznolika, uravnotežena in kakovostna.

Odprava lakote je odgovornost vseh nas. - Ban Ki Moon, južnokorejski diplomat in osmi generalni sekretar OZN 

Čebele slovijo po svoji vlogi za zagotavljanje visoko kakovostne hrane (med, matični mleček in cvetni prah) kot tudi drugih izdelkov, ki jih uporabljamo v zdravstvu in drugih panogah (čebelji vosek, propolis in čebelji strup).

Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja.

Trajnostno kmetijstvo in prihodek

V preteklih petdesetih letih se je količina pridelkov, odvisnih od opraševalcev  (kot so sadje, zelenjava, semena, oreščki in oljnice), povečala kar trikrat. Čebele imajo pomembno vlogo pri obsegu kmetijske proizvodnje. Učinkovito opraševanje povečuje količino kmetijskih pridelkov, izboljšuje njihovo kakovost in povečuje odpornost rastlin proti škodljivcem. 

Končni cilj kmetijstva ni pridelava prehrane, temveč skrb za človeštvo. - Masanobu Fukuoka, japonski kmetovalec in filozof

Kulturne rastline, ki so odvisne od opraševanja, so pomemben vir prihodkov kmetov, predvsem majhnih in družinskih kmetij v državah v razvoju. Milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in dohodek. Po oceni mednarodne študije Medvladne znanstvene platforme o biodiverziteti in ekosistemskih storitvah iz leta 2016 je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je neposredno odvisna od opraševanja, vredna med 235 in 577 milijard ameriških dolarjev. Poleg tega so kmetijske rastline, ki potrebujejo opraševanje, pomemben vir delovnih mest in dohodka za kmete, zlasti male in družinske kmetije v državah v razvoju.

Črmlj in čebela družno nabirata medičino na cvetu

Črmlj in čebela družno nabirata medičino na cvetu

Zaščita čebel in drugih opraševalcev

Na splošno na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev Slovenija spada med države, ki predstavljajo vzgled marsikateri drugi državi članici EU. Poleg tega, da na pobudo naše države vsako leto obeležujemo svetovni dan čebel, so čebele in opraševalci v središču raziskovalnega dela, kot so projekt v okviru Evropskega inovativnega partnerstva EIP "Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje", ciljni raziskovalni projekt "Pestrost opraševalcev za zanesljivo pridelavo hrane" ter ciljni raziskovalni projekt "Zasnova metodologije monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji".

Poleg tega je Slovenija že v letu 2008 omejila uporabo neonikotinoidov, dokončno pa smo prepovedali njihovo uporabo v letu 2011 na kulturah, ki lahko imajo vpliv na čebele. Evropska komisija je prepoved uporabe neonikotinoidov sprejela šele leta 2018.

Število čebel v Sloveniji se je v tem času povečalo. Poleg tega so bili na ravni EU v zadnjih letih prepovedani številni pesticidi, ki so v preteklosti povzročili pomore čebel. Slovenija je vedno skrbela za zaščito čebel pred pesticidi in temu načelu bomo zagotovo sledili tudi v prihodnje.

Kako lahko prispevamo k ohranitvi čebel in ostalih opraševalcev?

Vsakdo izmed nas lahko na svoj način prispeva k zaščiti in dobrobiti čebel ter drugih opraševalcev z naslednjimi majhnimi, a pomembnimi, koraki:

  • Na balkonih, terasah in vrtovih v okrasne namene zasejmo medovite rastline.
  • Kupimo med in ostale čebelje pridelke pri najbližjem lokalnem čebelarju.
  • Ozaveščajmo otroke in mladostnike o pomenu čebel in izrazimo podporo čebelarjem.
  • Doma na balkonu, terasi ali vrtu postavimo svoje gnezdišče za čebele – lahko ga naredimo sami ali pa ga kupimo v trgovinah z opremo za hišo in dom.
  • Ohranimo stare travnike z večjo pestrostjo rastlin in sejmo na travnike medonosne rastline.
  • Na travnikih kosimo cvetoče rastline šele po njihovem cvetenju.
  • Odstopimo primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev čebel, saj bodo tako imele čebele ustrezno pašo, naše rastline pa bodo oprašene in bodo tako bogatejše obrodile sadove.
  • Če je res potrebno, potem uporabljajmo čebelam neškodljive pesticide in škropimo v nevetrovnem vremenu zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se čebele umaknejo s cvetov.
  • Mulčimo cvetoče rastline v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi, da po škropljenju ne privabljajo čebel.