Skoči do osrednje vsebine

Nagrada Zlata čebela je najvišja državna nagrada za izjemne dosežke na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.
fotografija prikazuje nagrado zlata čebela

Nagrada Zlata čebela se podeljuje od leta 2021 | Avtor: Ministry of Agriculture, Forestry and Food

S podeljevanjem nagrade spodbujamo in podpiramo inovativnost in vrhunskost posameznikov ali pravnih oseb, ki so posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev na svetovni ravni. Obenem spodbujamo krepitev aktivnosti, povezanih z delom in izjemnimi dosežki posameznika ali pravnih oseb na navedenih področjih.

Slovenija si s svetovnim dnevom čebel in nagrado Zlata čebela prizadeva tudi za prenos znanja in tehnologije ter svetovno prepoznavnost Slovenije kot zelene, zdrave, proaktivne in inovativne države.

Postopek izbire nagrajenca

Nagrada Zlata čebela se podeljuje enkrat letno, praviloma 20. maja na svetovni dan čebel. Prejemnika nagrade izbere sedemčlanski odbor.

Kandidati za nagrado se izberejo z javnim pozivom za podelitev nagrade, ki ga vsako leto objavi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V pozivu so opredeljeni področje, pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati.

Nagrada za posamezno leto se podeli za najboljši projekt na enem od treh področij, ki se zaporedno ponavljajo na vsaka tri leta:

  • promocija čebel in drugih opraševalcev;
  • ohranjanje čebel in drugih opraševalcev;
  • raziskave o čebelah in drugih opraševalcih.

Skulptura in finančna nagrada

Nagrajenec prejme denarno nagrado ter skulpturo in listino. Skulptura Zlata čebela je parafraza čebeljega življenja – njenega vsakokratnega izleta in vrnitve v panj, ki z neskončno majhnimi dejanji opravlja neskončno velike naloge. Na ta način izraža neposredno povezavo med čebelo ter dejanji prejemnika nagrade. Kreativna zasnova skulpture Zlata čebela je bila izbrana na javnem anonimnem natečaju, izdelal pa jo je Urh Wiegele.

Sredstva za dodeljevanje nagrade in delo odbora se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Višina nagrade ne sme preseči 70 odstotkov sredstev, namenjenih za dodeljevanje nagrade in delo odbora.

Nagrajenci

2021 - prof. dr. Lucas Alejandro Garibaldi (Argentina) za dosežke na področju promocije čebel in drugih opraševalcev

2022 - Boštjan Noč (Slovenija) za dosežke na področju ohranjanja čebel in drugih opraševalcev

2023 - dr. Slobodan Davidović (Srbija) za dosežke na področju raziskav o čebelah in drugih opraševalcih