Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • 8. seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil 8. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost. Tudi tokratna seja je zaradi epidemioloških razmer potekala na daljavo.

 • Odločitve z 59. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 59. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Danes se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 332 milijonov evrov. Danes pa se začenja kampanja zbirnih vlog za leto 2021, v okviru katere bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.

 • Ministrstvo prejelo vlogo za zaščito »istrskega ovčjega sira / istarskog ovčjeg sira" ter za spremembo specifikacije za meso z označbo »izbrana kakovost«

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo dve novi vlogi, vlogo za zaščito »istrskega ovčjega sira/istarskog ovčjeg sira« z zaščiteno označbo porekla ter vlogo za spremembo potrjene specifikacije za meso z označbo »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija.

 • Ministri EU na zasedanju o ribiških temah

  Ministri EU, pristojni za ribištvo, so se danes sestali na drugem letošnjem zasedanju Sveta EU pod predsedovanjem Portugalske, ki je potekalo v avdiovizualni obliki. Tokrat je bila na dnevnem redu vsebina s področja ribištva. Glede na izstop Združenega kraljestva iz EU so se ministri seznanili s stanjem bilateralnih posvetovanj EU z Združenim kraljestvom o ribolovnih možnostih za leto 2021 in globokomorskih ribjih staležih za leti 2021 in 2022. Zasedanja se je s strani Slovenije udeležila v.d. generalne direktorice Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar.

 • V Srbiji potrdili nove izbruhe afriške prašičje kuge

  Srbija je obvestila Evropsko komisijo o novih izbruhih afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih. APK se je pojavila na enajstih gospodarstvih v občini Aleksinac. Prvič se je bolezen pri domačih prašičih v Srbiji pojavila leta 2019, od leta 2020 pa se bolezen pojavlja pri domačih in divjih prašičih.

 • Minister dr. Podgoršek na tradicionalnem regijskem posvetu zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes dopoldne udeležil prvega tradicionalnega regijskega posveta Zadružne zveze Slovenije, ki je potekal v avdiovizualni obliki.

 • Rezultati 15. licitacije vrednejših sortimentov lesa

  Danes je v Pamečah pri Slovenj Gradcu potekala 15. licitacija vrednejših sortimentov lesa, na katero je bilo pripeljanih 3711 gozdnih lesnih sortimentov s skupnim volumnom 3937 m3. Vsakoletna licitacija vrednejšega lesa je namenjena prodaji najbolj kakovostnega lesa po višjih cenah, kot sicer veljajo pri rednem odkupu lesa.

 • Odločitve z 58. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 58. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Izbrana najbolj inovativna živila leta 2021

  Inštitut za nutricionistiko je danes razglasil najbolj inovativna živila leta 2021. Gre za živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. Osnovna cilja projekta sta ozaveščati potrošnike, da bi lažje prepoznali nova oz. izboljšana živila in spodbujati gospodarstvo pri razvoju živil, predvsem takšnih z ugodnejšo hranilno sestavo. Projekt podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • 4. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je včeraj potekala 4. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Seje se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek.

 • Slovenijo zastopajo (tudi) zaščiteni kmetijski pridelki in izdelki

  Slovenija je po običajih in tradiciji zelo raznolika dežela, kar se odraža tudi v bogati gastronomski dediščini in pestrosti ponudbe lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Zato je pomembno tudi poznavanje evropskih ter nacionalnih shem kakovosti. Zaščiteni kmetijski pridelki in živila so eden pomembnejših zastopnikov - ambasadorji, ki po svetu promovirajo posebnosti in del najboljšega, kar premore Slovenija.

 • Minister dr. Podgoršek na terenskem obisku v Beli krajini

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Terenski obisk je bil prvenstveno namenjen seznanitvi s stanjem na področju kmetijsko živilskega sektorja, aktivnostim v okviru lokalnih skupnosti in zadruge, s poudarkom na sadjarstvu, živinoreji, prireji mleka, ribogojstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v luči posledic epidemije covid-19 na sektorje.

 • Odločitve s 57. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 57. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Minister dr. Podgoršek nagovoril udeležence seminarja o hmeljarstvu

  Minister dr. Jože Podgoršek je danes dopoldne nagovoril udeležence 58. Seminarja o hmeljarstvu, ki je tokrat potekal preko spleta. Seminar je že tradicionalno organiziral Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo.

 • Pred informativnimi dnevi: mladi, odločajte se za poklice v kmetijstvu, gozdarstvu, živilstvu!

  Informativni dnevi izobraževalnih inštitucij so pred vrati. Mladim bo podana vrsta pomembnih informacij za njihovo nadaljnjo življenjsko pot oziroma poslanstvo.

 • Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov. Do konca leta 2020 je bilo objavljenih že 77 javnih razpisov v skupni višini 545 milijonov evrov.

 • Minister dr. Podgoršek v Goriški regiji o razvojnih načrtih v regiji ter posledicah epidemije covid-19

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Goriški regiji. Obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem v kmetijstvu, živilski industriji in vinogradništvu v luči posledic epidemije covid-19 na sektorje. Minister se je seznanil tudi z razvojnimi načrti v regiji, ki so pomembni za stabilno preživetje oziroma reševanje sektorjev v težavah ter na drugi strani priložnosti za zgodbe, kot so Evropska gastronomska regija, predsedovanje Slovenije Svetu EU in turizem na podeželju. Obiskal je tudi namakalni sistem Vogršček, kjer se je seznanil s potekom obnovitvenih del.

 • Odločitve s 55. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 55. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) intenzivno pripravlja Strateški načrt Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027. Prvi osnutek strateškega načrta je bil pripravljen decembra lani, vsebuje pa identificirane potrebe, predloge intervencij, opredeljena so finančna sredstva ter kazalniki učinka ter rezultatov. V letošnjem letu pa bo ministrstvo skupaj s sodelovanjem deležnikov ter najširše javnosti oblikovalo končni nabor intervencij, ki bo narejen glede na razpoložljiva finančna sredstva, prioritizacijo, cilje ter pričakovane rezultate. Predvidoma konec letošnjega leta bo strateški načrt formalno posredovan na Evropsko komisijo.