Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Minister dr. Podgoršek na Gorenjskem o kmetijstvu v regiji in izzvih, ki jih prinašata covid-19 in nova skupna kmetijska politika

  Minister dr. Jože Podgoršek je bil danes na delovnem obisku na Gorenjskem. Obisk je bil namenjen seznanitvi z razmerami v kmetijstvu in gozdarstvu, tako z vidika posledic epidemije covid-19, kot tudi priprav na novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike (SKP). Sogovorniki so ministra seznanili z razvojnimi načrti v kmetijstvu (posebej v turizmu in kulinariki), pogovor pa je tekel tudi o posledicah epidemije, novem programskem obdobju EU, priložnostih v povezavi z Evropsko gastronomsko regijo ter o predsedovanju Slovenije Svetu EU.

 • Odločitve s 73. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 73. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Čez 14 dni bomo četrtič obeleževali svetovni dan čebel

  Čez 14 dni, 20. maja, bo Slovenija in z njo ves svet četrtič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) razglasila 20. decembra 2017. Razglasitev je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico, Republiko Slovenijo in Organizacijo ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) ter široke evropske in širše mednarodne podpore tako držav kot organizacij, med drugim tudi Apimondie (Mednarodne zveze čebelarskih organizacij).

 • 5. seja Sveta za živinorejo

  Na svoji 5. seji se je sestal Svet za živinorejo, seje sta se udeležila minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar mag. Aleš Irgolič. Člani sveta so obravnavali razširitev veterinarskih preiskav plemenskih živali, podali so pozitvino mnenje o vpisu oplemenjene jezersko-solčavske ovce v register avtohtonih pasem živali ter potrdili predstavljena letna poročila o izvajanju Skupnega temeljnega rejskega programa.

 • Nacionalni dialog o prihodnosti slovenskega prehranskega sistema

  Septembra 2021 bo v New Yorku potekal Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih (UN Food Systems Summit (UN FSS 2021)). Sklicatelj je generalni sekretar Organizacije združenih narodov (OZN) António Guterres. Namen vrha je začrtati prehod na trajnostne, pravične in odporne prehranske sisteme, ki bodo prispevali k nujnemu in pospešenemu doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030.

 • V čebelnjaku Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naseljene čebele

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil dogodka – ogleda in predstavitve nedavne naselitve čebel v čebelnjak, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) dobilo v častno darilo s strani Čebelarske zveze Slovenije (ČZS). Na dogodku, ki je potekal ob bližajočem svetovnem dnevu čebel, sta poleg ministra sodelovala tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in podpredsednik Mednarodne zveze čebelarskih združenj – Apimondie dr. Peter Kozmus.

 • Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na obisku Slovenskih goric

  Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je danes mudil na obisku Slovenskih goric. Obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem v kmetijstvu na tem območju.

 • Jutri obeležujemo Dan travniških sadovnjakov

  Jutri, 30. aprila, bo po Evropi potekal prvi Dan travniških sadovnjakov. Z njegovo obeležitvijo se Slovenija na pobudo Biotehniške fakultete in Zveze sadjarskih društev Slovenije pridružuje pobudi delovne skupine za ohranitev travniških sadovnjakov iz Avstrije (ARGE Streuobst). V ta namen so se povezale v delovno skupino vse organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev travniških sadovnjakov v Sloveniji. Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v Evropskem prostoru.

 • Odločitve z 72. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 72. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Svetovni dan veterinarjev 2021

  Veterinarji po vsem svetu, vsako leto, zadnjo soboto v aprilu, obeležujejo svoj dan. Določilo ga je svetovno združenje veterinarjev leta 2000. To je dan, ko so v ospredju različni vidiki dela veterinarjev. Letos je to zagotavljanje pomena veterinarske stroke, spodbujanje zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, s poudarkom na izobraževanju in partnerstvu.

 • Kmetijski ministri EU o mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi, stanju na kmetijskih trgih ter o zeleni arhitekturi

  Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, so se danes sestali na avdiovizualni konferenci. Tokrat so bile na dnevnem redu kmetijske točke povezane predvsem z vprašanjem mednarodne trgovine s kmetijskimi proizvodi in stanjem na kmetijskih trgih v luči pandemije covid-19. Razpravljali so tudi o nekaterih vprašanjih, ki ostajajo še odprta v tristranskih pogajanjih o zakondajnem svežnju reforme Skupne kmetijske politike (SKP), in sicer o elementih zelene arhitekture. Zasedanja sta se s strani Slovenije udeležila državna sekretarja mag. Aleš Irgolič in Anton Harej.

 • Državni sekretar Harej na mednarodnem Forumu Združenih narodov za gozdove

  Državni sekretar Anton Harej se je včeraj popoldne udeležil prvega dne mednarodnega Foruma Združenih narodov za sodelovanje na področju gozdarstva, ki bo v video obliki potekal do petka, 30. aprila.

 • Minister dr. Podgoršek v Halozah o razvojnih potencialih

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Halozah. Terenski obisk je bil namenjen seznanitvi z razmerami v sektorju kmetijstva, tako z vidika posledic nedavne pozebe kot epidemije covid-19 ter tudi priprave na novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike, posebej pa je bila pozornost usmerjena v lokalne razvojne načrte za Haloze.

 • Prva seja delovne skupine za pripravo interventnega zakona za odpravo posledic po letošnjih pozebah

  Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je sklical prvo sejo delovne skupine za pripravo interventnega zakona za odpravo posledic po letošnjih pozebah. Gre za interno delovno skupino Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ki jo poleg državnih sekretarjev sestavljajo vodje notranjih organizacijskih enot na MKGP s področja kmetijstva in hrane.

 • Oprostitev plačila nadomestila odmere za delovanje in vzdrževanje namakalnih sistemov v sklopu namakalnega razvoda Vogršček

  Letošnja pozeba med 6. in 8. aprilom je povzročila veliko škodo na kmetijskh pridelkih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v ta namen že pripravlja različne ukrepe, med drugim tudi interventni zakon. Pred kratkim pa so lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč oziroma uporabniki namakalnega razvoda Vogršček prejeli odločbe Finančne uprave RS za plačilo nadomestila za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2021.

 • Svetovni dan Zemlje

  Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo že več kot pol stoletja, je namenjen vsem prebivalcem našega planeta, vzpodbuja pa k aktivnemu ter odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja na vseh področjih, tudi v sektorjih kmetijstva, in gozdarstva.

 • Izjeme pri vpisu sprememb v register kmetijskih gospodarstev

  Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki - zaradi vpliva epidemije covid-19 na delo upravnih enot - ne bodo uspeli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina.

 • Evropska komisija zaščitila Slovensko potico

  Evropska komisija je danes v Uradnem listu objavila Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/656 z dne 21. aprila 2021 o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti »Slovenska potica«, s katero je zaščitila Slovensko potico kot zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP). Zaščita z zajamčeno tradicionalno posebnostjo pomeni, da proizvodnja Slovenske potice ni geografsko omejena, zato se lahko proizvaja kjerkoli, pogoj je le certifikat, da je proizvedena skladno s potrjeno specifikacijo za Slovensko potico.

 • Odločitve z 71. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 71. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Minister Podgoršek na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in Romunije

  Na povabilo ministra za kmetijstvo in razvoj podeželja Republike Poljske Grzegorza Pude sta se minister dr. Jože Podgoršek (v prvem delu) ter državni sekretar mag. Aleš Irgolič (v drugem delu) udeležila avdiovizualnega zasedanja ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine, razširjene s Slovenijo, Bolgarijo, Hrvaško in Romunijo (V4+4). Ministri so razpravljali o izzivih in priložnostih za kmetijska gospodarstva v luči Strategije »od vil do vilic« ter o izmenjavi izkušenj na področju strateških načrtov Skupne kmetijske politike (SKP).