Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Danes

  Minister dr.Podgoršek na obisku v Savinjski regiji o prihodnosti kmetijstva v tej regiji

  Minister dr. Jože Podgoršek je obiskal Savinjsko regijo. V okviru obiska se je sestal z vodstvom občine Polzela, obiskal kmetiji Flis in Čretnik, ter se srečal s predstavniki Razvojne agencije Savinja ter Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

 • Danes

  Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022.

 • Minister Podgoršek na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo pozdravil program francoskega predsedstva

  Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju. Tokratno zasedanje je bilo prvo pod vodstvom francoskega predsedstva. Namenjeno je bilo predstavitvi programa francoskega predsedstva na področju kmetijstva, varne hrane, ribištva in gozdarstva, predstavitvi Sporočila o trajnostnih krogotokih ogljika s strani Evropske komisije, razmeram na kmetijskih trgih ter s trgovino povezanim vprašanjem.

 • Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

  Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • Ugotovitve epidemiološke preiskave v mesnici iz Ilirske Bistrice ovrgle sum okužbe s tatarskim biftekom

  Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je Upravi za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) včeraj posredoval zaključno poročilo epidemiološke preiskave, iz katere je razvidno, da je povzročitelj izbruha norovirus. V omenjeni preiskavi izbruha ni bilo potrjeno, da bi bilo katerokoli živilo vir okužbe. Iz poročila NIJZ izhaja, da je izbruh okužbe najverjetneje posledica kontaktnega prenosa.

 • Javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost, da je strokovna komisija za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), ki jo je imenovala Vlada RS, danes objavila javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta SiDG.

 • Minister Podgoršek na terenskem obisku Ilirske Bistrice z okolico

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil v Ilirski Bistrici ter njeni okolici. Najprej je obiskal kmetijo Slavec lanskoletnega naj-inovativnega mladega kmeta v Knežaku, sledil je obisk turistične kmetije Peternelj v Ilirski Bistrici, dr. Podgoršek pa je terenski obisk zaključil v Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica v Senožečah.

 • Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027

  Evropska komisija je v torek, 11. 1. 2022, objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge.

 • Prepoved polivanja kmetijskih zemljišč z gnojevko

  Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je prejel večje število prijav nepravilnega odlaganja hlevskega gnoja. Zato ponovno opozarja na pravilno odlaganje in ravnanje z odpadnim hlevskim gnojem.

 • Minister Podgoršek predsedovanje Svetu EU na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ocenil kot zelo uspešno

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na spletni novinarski konferenci predstavil glavne aktivnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Kot ključne dosežke je izpostavil sprejetje zakonodajnih aktov skupne kmetijske politike, sprejetje sklepov sveta o novi Strategiji za gozdove in pogajanja o ribolovnih kvotah za leto 2022.

 • Minister Podgoršek izpostavil vlogo Veterinarske fakultete tudi pri pripravi izvedbenih aktov skupne kmetijske politike

  Minister dr. Jože Podgoršek je na povabilo dekanje obiskal Veterinarsko fakulteto, kjer se je seznanil z aktivnostmi, ki jih počnejo na različnih področjih. Osredotočili so se na predstavitev fakultete, dejavnosti Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) ter aktivnosti, ki jih vodijo glede Nacionalnega centra za dobrobit živali in na Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica. Minister si je tudi ogledal laboratorije NVI.

 • Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021

  Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije.

 • Vloga za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je bil v sredo, 29. 12. 2021, v Uradnem listu RS št. 206/21 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (PKP10). Zakon je podlaga za izvedbo izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.

 • Nedelovanje aplikacije za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev

  Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev ne bo delovala od 13. do 23. 1. 2022. V tem času na upravnih enotah ne bo mogoče spreminjati podatkov v registru kmetijskih gospodarstev.

 • Aviarna influenca – omejitveni ukrepi razširjeni na celotno državo

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je poleg primera pri domači perutnini, v zadnjih dneh potrdila tudi dva primera okužbe z aviarno influenco (H5N1) pri divjih pticah. Nekateri omejitveni ukrepi so se razširili na celotno državo.

 • Izredni inšpekcijski pregled v mesno predelovalnem obratu

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da poteka izredni inšpekcijski pregled Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v mesno predelovalnem obratu v Ilirski Bistrici zaradi ugotavljanja vzroka zdravstvenih težav, ki jih je imelo v zadnjih dneh več ljudi.

 • Pojav aviarne influence v Sloveniji

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je bil danes na podlagi pozitivnih rezultatov preiskav v Sloveniji potrjen prvi primer aviarne influence (H5N1) pri domači perutnini na manjšem gospodarstvu na območju občine Slovenska Bistrica. Sum je včeraj postavil veterinar praktik na podlagi prijave imetnika o povečanem poginu perutnine. V zvezi s prijavo se je sestalo Državno središče za nadzor bolezni. Ukrepi na okuženem gospodarstvu in območjih z omejitvami se izvajajo v skladu z zakonodajo.

 • Trije javni razpisi: 57,6 milijona evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.

 • Odločitve s 108. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 108. seji obravnavala in sprejela sedem točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Minister Podgoršek: »Strateški načrt vliva optimizem za razvoj kmetijstva«

  Minister dr. Jože Podgoršek je danes na novinarski konferenci predstavil Skupni strateški načrt 2023 – 2027 za Slovenijo. »Izjemno sem zadovoljen s procesom priprave strateškega načrta. Vsebina bi sicer lahko bila drugačna, a kmetijstvo je sektor, ki se ga ne da na hitro prestrukturirati. Smo se pa v procesu nastajanja načrta naučili pogovarjati. Verjamem, da smo presegli okvir posamezne kmetije in začeli gledati na celotno kmetijstvo.«