Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Danes

  Državna sekretarka Buzeti na mednarodni konferenci Evropske mreže sirarjev izpostavila pomen sirastva v Sloveniji

  Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila Mednarodne konference in letne skupščine Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev (angleško Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network – FACE). Teme letošnje strokovne konference so od tehnoloških do zgodovinskih, končni cilj pa je ohranjanje tradicionalnih sirov. Konferenca FACE bo sklenjena z okroglo mizo na temo planinskih sirov.

 • Danes

  Ministrica Šinko: »Ključna ugotovitev je, da ima spremljanje živil učinke za potrošnika«

  Ministrica Irena Šinko je danes predstavila analizo zadnjega popisa košarice živil, ki med drugim ugotavlja upravičenost ukrepa, saj je povprečje cen pri vseh trgovcih za 13,5% nižje kot pri prvem popisu. Minuli teden je bil namreč opravljen drugi popis, seznam živil je bil opredeljen bolj natančno, predvsem z namenom odpravljanja nejasnosti in bolj natančne opredelitve posameznih skupin proizvodov.

 • V okviru ukrepov za omilitev draginje izplačana že večina pomoči kmetom in ribičem

  V prvi polovici septembra je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) začela z izplačevanjem pomoči kmetijskemu in ribiškemu sektorju, ki se zaradi rasti cen goriv, elektrike in repromateriala soočata z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Do 30. septembra je bilo izplačanih skoraj 22,2 milijona evrov pomoči od skupaj predvidenih skoraj 22,3 milijona evrov.

 • Mednarodni kongres o hrani in prehrani CEEFOOD 2022

  Od 27. do 30. septembra je v Čatežu ob Savi potekal 11. Srednjeevropski kongres o hrani in prehrani CEEFOOD 2022. Kongres pod sloganom »Hrana, tehnologija in prehrana za zdrave ljudi v zdravem okolju«, ki ga je podprlo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bil namenjen iskanju odgovorov na vprašanja, povezana z raziskavami in izobraževanjem v živilskopredelovalni industriji.

 • Objavljen drugi popis osnovnih živil

  Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati drugega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 27. septembra 2022.

 • Ministrica Šinko na prireditvi Oljka županov izpostavila pomen oljkarstva v Sloveniji

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila tradicionalne prireditve Oljka županov – oljka povezovanja, ki jo organizira Občina Izola v sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre. Z dogodkom se je tradicionalno odprla sezona obiranja oljk. Ministrica se je v nagovoru oljkarjem zahvalila za njihovo delo in jim zaželela obilno sezono.

 • Državna sekretarka Buzeti na konferenci OECD o vplivih vojne v Ukrajini na kmetijstvo

  Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila 13. konference za razvoj podeželja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na tridnevni konferenci »Graditi trajnostno, odporno in uspešno podeželje« v organizaciji irske vlade so izpostavili številna aktualna vprašanja, povezana s skladnim razvojem podeželja.

 • Odločitve z 18. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 18. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Ministrica Šinko s predstavniki trgovcev o spremljanju košarice živil

  Ministrica Irena Šinko se je danes sestala s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije in šestih trgovcev, ki so vključeni v spremljanje košarice prehranskih proizvodov v okviru vladnega ukrepanja za obvladovanje draginje. Namen sestanka je bil seznanitev z odzivi trgovcev ter skupni dogovor za še boljšo primerjavo oziroma spremljanje živil ter njihov prikaz na pregledovalniku osnovnih prehranskih proizvodov.

 • Vlada potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027

  Vlada je potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilske industrije in podeželja.

 • Oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje zadrževalnika Vogršček

  Na portalu eDemokracija je bil 27. septembra, objavljen osnutek Zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022. Lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč na območju namakalnega razvoda Vogršček je bilo namreč v letošnjem letu zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje zaradi neugodnih vremenskih razmer, zato bo finančna sredstva v višini do 90.000 evrov zagotovila Vlada.

 • Državni sekretar dr. Krajčič ob predstavitvi sanacijskega načrta Krasa poudaril sodelovanje z deležniki

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je skupaj z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom udeležil predstavitve aktivnosti obeh ministrstev za izvedbo sanacije goriškega Krasa po požaru. Na dogodku so med drugim predstavili osnutek Načrta sanacije poškodovanih gozdov v požaru na goriškem Krasu med 15. in 29. julijem, predstavljene so bile tudi aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvedbo sanacije ter pobuda Ministrstva za okolje in prostor za pripravo strokovnih podlag za krajinski načrt na Krasu.

 • Tretji mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

  Na pobudo Generalne skupščine Združenih narodov letos 29. septembra že tretjič obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Ta dan je priložnost za poziv k smotrnemu ravnanju s hrano.

 • Ministrica Šinko: "Za preprečevanje vnosa in širjenja afriške prašičje kuge nujno dobro sodelovanje med vsemi deležniki"

  Ministrica Irena Šinko se je danes v Bruslju udeležila ministrskega srečanja na visoki ravni o afriški prašičji kugi. Namen konference na visoki ravni je bil izpostaviti ukrepe in pobude za boj proti afriški prašičji kugi (APK), ki jih EU skupaj z državami članicami podpira in ki presegajo običajno pristojnost veterinarskih organov.

 • 28. september je svetovni dan boja proti steklini

  Svetovni dan boja proti steklini, 28. september, je namenjen ozaveščanju, preprečevanju ter zavzemanju za odpravo stekline po vsem svetu in hkrati združevanju organizacij in deležnikov v boju proti steklini. Letošnja tema je: "Steklina: eno zdravje, nič smrti!" Zadnji primer stekline v Sloveniji je bil ugotovljen leta 2013 pri lisici. Slovenija ima priznan status države, proste stekline. S preventivnimi ukrepi želimo ta status obdržati tudi v prihodnje.

 • Ministrica Šinko v Bruslju med drugim o stanju na kmetijskih trgih, označevanju živil in izboljšanju predloga uredbe glede FFS

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. V okviru ribiških tem so izmenjali mnenja o ribolovnih možnostih za naslednje leto, tudi o staležih rib, ki se delijo z Združenim kraljestvom, in letnih posvetovanjih med EU in Norveško v letu 2023. Pri kmetijskih temah je bila v ospredju razprava glede razmer na trgih v luči vojne in stanja kmetijske proizvodnje ter logistike v Ukrajini. Svet EU se je seznanil tudi z vplivom revizije direktive o industrijskih emisijah na kmetijstvo ter z informacijo o naraščajoči populaciji divjih zveri v Evropi. Pomembna je bila tudi razprava o označevanju živil ter o pozivu Komisiji za dopolnitev ocene k predlogu Uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Ministrica Šinko se je srečala tudi s komisarko EU za zdravje in varnost hrane Stello Kyriakides. Govorili sta o ukrepih Komisije za zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter o označevanju živil.

 • Zaradi povečane aktivnost podlubnikov poziv lastnikom k rednemu pregledu gozdov

  Zaradi visokih temperatur in suše se je v drugi polovici julija začelo povečevati število s podlubniki napadenih dreves, zlasti smreke. Od januarja do druge polovice septembra letošnjega leta je bilo zaradi podlubnikov za posek izbranih za 560.000 m3 dreves, večina v avgustu in septembru. Na Zavodu za gozdove Slovenije lastnike gozdov pozivajo, naj redno pregledujejo svoje gozdove. V primeru odkritja napada podlubnikov naj obvestijo revirnega gozdarja ter nemudoma začnejo s posekom lubadark.

 • Informativne odločbe za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov

  Pričeli smo z izdajo informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo. Skupaj bo izdanih 19.644 informativnih odločb in izplačanih 2.148.000 evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli na njihov TRR zadnji teden septembra in prvi teden oktobra.

 • 3. javni razpis za ukrep »zdravje in varnost« za ribiški sektor

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju 3. javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost. Predmet podpore javnega razpisa je namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.

 • Odločitve s 17. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 17. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.