Skoči do osrednje vsebine

Spremembe Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v Državni zbor

Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in ga posredovala Državnemu zboru.

Z dopolnitvami Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize želimo dodati nov rok za izplačilo zadržanih sredstev v višini 20 odstotkov višine pomoči oziroma razlike do skupne višine pomoči, do katere je upravičen upravičenec, skladno 16. členom zakona. Zaradi zahtevnosti pregledov namreč ni bilo možno pregledati vseh vlog do zakonsko določenega roka, to je do 28. februarja 2024. Novi, dodatni rok za izplačilo zadržanih sredstev je 31. avgust 2024.

Spreminjamo tudi 49. člen, saj je prišlo do neskladja dikcije zakona z njegovim namenom. Sredstva za Slovenski podjetniški sklad so zagotovljena v višini 10 milijonov evrov tako v letu 2023 kot tudi 10 milijonov evrov v letu 2024 in ne 10 milijonov evrov skupaj za obe leti, kot je razumljeno iz obstoječega Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Zaradi težko popravljivih posledic za delovanje države predlaga vlada sprejem zakona po nujnem postopku. Dopolnitve 14. in 16. člena bodo omogočile pridobivanje podatkov s strani (sistemskih) operaterjev in dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina ter posledično ustrezen in strokoven pregled vlog in pravilno izplačilo zadržanih sredstev upravičencem. Sprememba 49. člena pa bo omogočila, da se 10 milijonov evrov, ki so že zagotovljeni v proračunu RS za leto 2024, nameni za ugodne kredite Slovenskega podjetniškega sklada, kar bo ugodno vplivalo na gospodarstvo, posebej mala in srednje velika podjetja.