Skoči do osrednje vsebine

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja

Aktualno

 • Zaključek obravnave vlog Zavoda za gozdove Slovenije

  Agencija je zaključila z obravnavo vlog in izdala dve odločbi o dodelitvi sredstev na podlagi Uredbe za žled: 1.2 Aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo v vrednosti 277.683,50 evra in na podlagi Uredbe za vetrolom: 1.2 Aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo v vrednosti 55.679,28 evra.

 • Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leti 2022 in 2023

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023.

 • Izdane odločbe za 3. Javni razpisa na podukrepu 4.3

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je 8 upravičencem izdala
  odločbe za vloge, ki so prispele na 3. Javni razpis podukrepa 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, v skupni vrednosti 6.200.000 evrov.