Skoči do osrednje vsebine

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja

  • Agencija obvešča vse potencialne upravičence na ukrepih finančnih nadomestil zaradi visokih cen, da je bil skladno z zakonskim aktom sprejet dodaten datum za izpolnitev pogoja poravnanih davčnih obveznosti.

  • Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 7. javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je znašala 21,2 milijona evrov. Oddanih je bilo 137 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 37,66 milijona evrov sredstev.

  • Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 23. javni razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je znašala 27,42 milijona evrov. Oddanih je bilo 247 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 29,95 milijona evrov sredstev.

Aktualno