Skoči do osrednje vsebine

Oddaja zbirne vloge za leto 2024

Oddaja zbirne vloge za sheme neposrednih plačil. Zbirno vlogo vložijo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo intervencije iz Strateškega načrta 2023-2027, sheme neposrednih plačil ter ostala izplačila.

Vnos poteka od 8. aprila do 10. julija 2024.

Navodila, priročniki, članki

Vloga za registracijo poobleščenca in pooblastilo za elektronsko vložitev zbirne vloge 2024

Če zbirno vlogo vlaga pooblaščenec se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati in sicer tako, da pooblaščenec pošlje skenogram izpolnjene in podpisane »Vloge za registracijo pooblaščenca in pooblastilo za elektronsko vložitev zbirne vloge 2024« na elektronski naslov: aktrp@gov.si ali po pošti na naslov: ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Obrazci, šifranti in seznami

Seznami

Predstavitev načina vodenja enotnih evidenc za intervencije Strateškega načrta SKP 2023-2027

Za lažjo uporabo programa Excel za vodenje enotnih evidenc je bila na YouTube kanalu Mreže za podeželje objavljena Predstavitev načina vodenja enotnih evidenc za intervencije Strateškega načrta SKP 2023-2027

Aktualno stanje v registru kmetijskih gospodarstev

Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP-RKG je namenjen vpogledu v javno dostopne podatke iz registra kmetijskih gospodarstev.