Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri operaciji traviščni habitati metuljev

Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi se v soglasju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri operaciji Traviščni habitati metuljev (MET) za leto 2023 začetek prepovedi košnje zamika s 15. junija na 25. junij 2023.

V skladu z Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 pri operaciji Traviščni habitati metuljev (MET), ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK), košnja ni dovoljena od 15. junija do 15. septembra tekočega leta, razen na območju Ljubljanskega barja, kjer košnja ni dovoljena od 15. junija do 1. septembra tekočega leta. Operacija MET je namenjena ohranjanju in varovanju metuljev mravljiščarjev.

Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi (od aprila do prve dekade junija) prihaja do razmočenosti terena, kar otežuje obdelavo površin – košnja brez poškodb travne ruše in s tem traviščnega habitata praktično ni mogoča. Zato se v soglasju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2023 začetek prepovedi košnje zamakne iz 15. junija na 25. junij 2023.

Izjema velja za vsa območja traviščnih habitatov metuljev, določenih s prej omenjeno uredbo. Vpogled v evidenco teh območij je mogoč na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva.