Skoči do osrednje vsebine

Vpogled v podatke satelitskega spremljanja površin (aplikacija SOPOTNIK)

Aplikacija SOPOTNIK bo vlagateljem zbirne vloge omogočila vpogled v stanje kmetijskih površin za lastno kmetijsko gospodarstvo.

Aplikacija omogoča vpogled v stanje površin prijavljenih v zbirnih vlogah. Na ta način ima nosilec kmetijskega gospodarstva natančen pregled nad stanjem kmetijskih površin in aktivnosti na svojem kmetijskem gospodarstvu, sproti spremlja potek sprememb posevkov in ima možnost neposrednega komuniciranja pri ugotovitvah z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v smislu komentarjev in priloženih fotografij posevkov in površin. 

Ostala navodila za aplikacijo