Skoči do osrednje vsebine

Uporaba satelitskih podatkov v kmetijstvu - barvna in lažno barvna podoba

Pri barvni in lažno barvni podobi gre za kompozite treh plasti, pri katerih je vsaka občutljiva za drug razpon valovnih dolžin. Uporaba različnih barvnih kompozitov prispeva k lažji prepoznavi objektov na posnetku.

Naravna ali resnična barvna podoba ("true colour")

Naravna ali resnična barvna podoba je sestavljena iz kombinacije treh, očesu vidnih, barv, in sicer modre, zelene in rdeče, zato je slika podobna tisti, ki jo vidi človeško oko. Vsebina je na podobi lažje prepoznavna, saj barve ustrezajo naravnemu stanju (trava je zelena).

Uporaba v kmetijstvu: 

                   ₒ  prepoznavanje košnje, žetve;

                   ₒ  ugotavljanje dejanskih barv posevkov.

Infrardeča barvna ali lažna barvna podoba ("false colour")

Lažna barvna podoba je sestavljena iz kombinacije očesu vidnih (rdeča in modrozelena) in nevidnih (infrardeča) barv. Lažna barvna podoba nam omogoča, da na satelitskem posnetku določimo fazo in intenzivnost rasti rastlin. Na njej se vegetacija pojavlja v različnih rdečih odtenkih. Kadar gre za visoko odbojnost v infrardečem delu spektra (primer je zdrava in bujna vegetacija), so opazovani predmeti videti rdeče. Kadar nekaj močno odbija rdečo, je to na posnetku videti zeleno, odboj modrozelene pa modro.

Uporaba v kmetijstvu:

                ₒ   ocena rasti, gostote in zdravja rastlin;

                ₒ   vpliv meglic je na jasnost posnetka manjši;

                ₒ   ločevanje suhih in mokrih zemljišč, kot tudi golih tal od vegetacije;

                ₒ   določitev majhnih razlik, ki na naravni barvni podobi niso vidne.

Za namen spremljanja kmetijskih površin se uporabljata oba barvna kompozita, odvisno od zahtev pregleda.

Njiva s posevkom koruze.

Njiva s posevkom koruze. | Avtor: ARSKTRP

Na prvem posnetku je prikazan ortofoto posnetek z 0,5 metrsko prostorsko resolucijo, na drugem in tretjem posnetku pa ista površina posneta s satelitom Sentinel-2 na dan 25. 7. 2019. Posnetka se razlikujeta glede na uporabljeni barvni kompozit. Drugi posnetek je prikazan v naravni oziroma resnično barvni podobi, kjer posevek koruze ustreza dejanski barvi, tretji posnetek pa je prikazan v lažno barvni podobi. Ker gre za bujno vegetacijo, je odbojnost v infrardečem delu spektra visoka in je posevek zato obarvan rdeče.

Gola njivska površina.

Gola njivska površina. | Avtor: ARSKTRP

Ortofoto posnetku sledita posnetka, ki ju je zajel Sentinel-2 na dan 25. 7. 2019. V sredini je gola površina prikazana v naravni oziroma resnično barvni podobi, na desnem posnetku pa v lažno barvni podobi. Gola površina je obarvana zeleno, saj gre za odboj rdeče barve; pri prsti namreč prevladujejo rdečkasti toni.