Skoči do osrednje vsebine

Prikaz poplavljenega območja na satelitskih posnetkih Sentinel-2

Primer travnika na Cerkniškem polju

Izgled poplavljenega območja v naravni in lažni barvi podobi ter vpliv na vrednost vegetacijskega indeksa NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index) je prikazan na primeru travnika, ki leži na jugozahodnem delu Cerkniškega polja, kjer je presihajoče Cerkniško jezero. Lega travnika je prikazana na spodnji sliki.

Ortofoto posnetek območja Cerkniškega polja

Ortofoto posnetek območja Cerkniškega polja | Avtor: ARSKTRP

Iz časovne serije posnetkov Sentinel-2 v naravni oziroma resnični barvni podobi poplavljena območja prepoznamo po temnejših odtenkih. Zaradi zadrževanja vode na površini posamezni krajinski elementi niso več razpoznavni.

Resnična barvna podoba travnika na Cerkniškem polju

Resnična barvna podoba travnika na Cerkniškem polju | Avtor: ARSKTRP

V primeru uporabe lažne barve podobe so kontrasti na posnetkih bolj očitni, kjer temno modri do črni odtenki predstavljajo vodo, medtem ko roza do rdeči odtenki predstavljajo zeleno vegetacijo.

Lažna barvna podoba travnika na Cerkniškem polju

Lažna barvna podoba travnika na Cerkniškem polju | Avtor: ARSKTRP

Vegetacijski indeks NDVI na podlagi razmerja med vrednostmi odbojnosti svetlobe v rdečem in bližnjem infrardečem delu spektra loči zeleno vegetacijo od ostalega. Vrednosti signala NDVI se gibljejo med -1 in 1, pri čemer visoke vrednosti NDVI kažejo na veliko zelene vegetacije. Voda, ki prekriva poplavljena Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva (GERK), popači vrednost signala NDVI, saj prekrije kmetijsko površino. Na spodnji sliki je slikovno in grafično prikazano gibanje vrednosti signala NDVI. Prikazani posnetki v časovni seriji posnetkov Sentinel-2 so na grafu označeni z zeleno črto. Z rdečo črto je označen posnetek, kjer je NDVI najnižji. Kadar voda prekriva travnik, so vrednosti signala NDVI negativne, medtem ko so vrednosti signala NDVI od konca junija do konca avgusta, ko je na travniku veliko zelene vegetacije, visoke. Prav tako je bila zelena vegetacija zaznana v marcu in konec oktobra. Na posnetku z dne 15. 2. 2019 (označen z modrim okvirjem) je vidno, da je travnik najbolj poplavljen in je vrednost NDVI, ki je navedena v zgornjem levem kotu, najnižja.

Nihanje vrednosti signala NDVI v primeru poplavljenega travnika na Cerkniškem polju

Nihanje vrednosti signala NDVI v primeru poplavljenega travnika na Cerkniškem polju | Avtor: ARSKTRP