Skoči do osrednje vsebine

Prikaz gole zemlje na posnetkih Sentinel-2

Primer njivske površine v Prekmurju

Območje v Prekmurju.

Ortofoto posnetek območja v Prekmurju. | Avtor: ARSKTRP

Zgornji ortofoto posnetek nam prikazuje različne barvne odtenke kmetijskih zemljišč v Prekmurju. Rjavi odtenki nakazujejo površino z golo zemljo, zeleni pa prisotnost vegetacije. Najpogostejši primeri odsotnosti vegetacije na kmetijski površini se pojavljajo v povezavi z oranjem, setvijo, žetvijo in agromelioracijskimi ukrepi.

Na poljinah golo zemljo od vegetacije najlažje ločimo v lažni barvni podobi, saj so kontrasti na posnetkih bolj očitni. V teh primerih je gola zemlja izrazitejše rjave barve, površine z vegetacijo pa bolj rdeče oziroma rožnate, odvisno od trenutne zrelosti vegetacije. Poleg lažne barvne podobe so nam za identificiranje gole zemlje v pomoč tudi drugi barvni kompoziti. Na spodnji sliki vidimo prikaz primerjave gole zemlje in vegetacije skozi štiri bolj pogosto uporabljene barvne kompozite. Zgoraj levo so prikazani Sentinel-2 posnetki v lažni barvni podobi, desno mu sledi barvni kompozit indeksa vlažnosti tal, spodaj levo barvni kompozit normiranega indeksa vegetacijske razlike (NDVI) ter spodaj desno naravna oziroma resnična barvna podoba.

Gola zemlja.

Gola zemlja na površini z vrsto rabe 1100 - njiva prikazana skozi različne barvne kompozite. | Avtor: ARSKTRP

Včasih je težko ločiti posnetke z golo zemljo od posnetkov z vegetacijo, saj barvna meja ni vedno tako izrazita. V tem primeru nam pri odločitvi lahko pomaga vegetacijski indeks (NDVI), ki na podlagi odbite svetlobe ločuje vegetacijo od gole zemlje. Vrednosti NDVI se gibljejo med -1 in 1; višje kot so vrednosti, bujnejši je vegetacijski pokrov in obratno. V primeru gole zemlje imamo opraviti z zelo nizkimi vrednostmi NDVI, saj takrat vegetacija na površini ni prisotna. Na spodnji sliki iz avgusta 2019 posnetki Sentinel-2 na njivi prikazujejo golo zemljo. Pod njimi vertikalna rdeča črta na diagramu označuje obdobje najnižje vrednosti NDVI in je vrednostno skladna s posnetki gole zemlje nad diagramom.

Slika nihanja vegetacijskega nihanja.

Nihanje vegetacijskega indeksa NDVI ang. Normalized Difference Vegetation Index v primeru rasti in spravila pridelka. | Avtor: ARSKTRP

Paziti moramo tudi, da gole zemlje ne zamenjujemo s košnjo ali pa s sencami oziroma meglicami. Spodaj sledi slikovni prikaz nekaj primerov v lažni in resnično barvni podobi, ki bi na prvi pogled lahko nakazovali prisotnost gole zemlje, vendar je ne. Na teh posnetkih sicer vidimo rjave barvne odtenke, ki so značilni za prisotnost gole zemlje, a gre v resnici za nekatere izjeme, kot so žetev (zgornja svetlo rjava posnetka), sence dreves in travnik v zimskih mesecih.