Skoči do osrednje vsebine

Prikaz košnje na satelitskih posnetkih Sentinel-2

Primer travnikov na Gorenjskem

Spodnji ortofoto posnetek prikazuje območje travnatih površin na Gorenjskem. Glede na različne barvne odtenke zelene je moč prepoznati površine, kjer je travinje večje oziroma močnejše (temnejša zelena) in površine, kjer je travinje nižje rasti oziroma je pokošeno (rjavozelena).

Ortofoto posnetek območja na Gorenjskem.

Ortofoto posnetek območja na Gorenjskem. | Avtor: ARSKTRP

Barve na površinah, kjer je bila opravljena košnja, običajno obsegajo odtenke svetlejše ali rjavo zelene barve, zato košnjo najlažje zaznamo v naravni oziroma resnični barvni podobi.

Prikaz košnje na posnetkih Sentinel 2 v naravni oziroma resnični barvni podobi.

Prikaz košnje na posnetkih Sentinel 2 v naravni oziroma resnični barvni podobi. | Avtor: ARSKTRP

Posamezen travnik je v naravi lahko pokošen v enem delu, lahko pa ga kmet kosi v pasovih. Na spodnji sliki je na isti površini skozi dva različna barvna kompozita razvidna razlika v barvnih odtenkih v primeru, ko se površina kosi delno oziroma v pasovih. Pri tem moramo biti pozorni, da take površine ne zamenjujemo za nehomogeno rabo kmetijske parcele.

Prikaz košnje v pasovih v lažni in resnični barvni podobi.

Prikaz košnje v pasovih v lažni in resnični barvni podobi. | Avtor: ARSKTRP

Kadar smo v dvomih si pomagamo z vrednostjo indeksa vegetacijske razlike (NDVI), katerega vrednost po košnji za kratek čas izrazito pade, a se kmalu dvigne nazaj na vrednost pred padcem. Tu nam je v pomoč še podatek o pričakovanem času košnje, ki se običajno dogaja v poletnih mesecih. Spodnja slika prikazuje posnetke Sentinel-2 v juniju in diagram z nihanjem vrednosti NDVI čez celotno koledarsko leto 2019 na izbranem travniku. Vertikalna rdeča črta prikazuje na vijolični krivulji padec vrednosti NDVI v juniju zaradi dogodka košnje, kar je razvidno tudi iz posnetkov nad diagramom. Nato se odčitane vrednosti NDVI na vijolični krivulji proti koncu junija z rastjo trave začnejo ponovno vzpenjati (vidno tudi na zadnjem posnetku, 27. 6. 2019, ko površina travnika postane temno zelena).

Nihanje vegetacijskega indeksa NDVI ang. Normalized Difference Vegetation Index v primeru košnje.

Nihanje vegetacijskega indeksa NDVI ang. Normalized Difference Vegetation Index v primeru košnje. | Avtor: ARSKTRP

Prikaz dveh dogodkov košnje v naravni oziroma resnični barvni podobi.

Prikaz dveh dogodkov košnje v naravni oziroma resnični barvni podobi. | Avtor: ARSKTRP

Na zgornji sliki vidimo prikaz dveh košenj na isti površini v obdobju junij-julij 2019, kjer je skozi različne barvne odtenke lepo prikazano spreminjanje lastnosti površine, in sicer od košnje do obnove rasti.

Paziti moramo, da površine s košnjo ne zamenjujemo s površinami gole zemlje. Lahko se tudi zgodi, da je trava ožgana zaradi močnega sonca in tega pojava tudi ne gre zamenjati s košnjo. Na spodnji sliki je razvidno, da je površina s travinjem v zimskih mesecih podobna odtenku gole zemlje (temno rjavi barvni odtenek), zato moramo biti zelo pozorni, da tudi take površine ne zamenjujemo z golo zemljo.

Prikaz travnate površine v zimskih mesecih v naravni oziroma resnično barvni podobi.

Prikaz travnate površine v zimskih mesecih v naravni oziroma resnično barvni podobi. | Avtor: ARSKTRP