Skoči do osrednje vsebine

Uporaba satelitov v kmetijstvu - NDVI indeks

NDVI indeks je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov, ki se pri daljinskem zaznavanju uporabljajo za analizo rastlinskega pokrova na zemeljskem površju.

NDVI (normalized difference vegetation index – normaliziran vegetacijskih indeks) za izračun vrednosti uporablja razmerje med odbito bližnje infrardečo in rdečo svetlobo. V primeru Sentinel-2 gre za razmerje med vrednostmi valovnih dolžin spektralnih kanalov 8 (bližnje infrardeča svetloba) in 4 (rdeča svetloba). Za vegetacijo je namreč značilno, da ta zaradi vsebnosti klorofila zelo dobro absorbira rdečo svetlobo, zaradi celične strukture rastline pa intenzivno odbija infrardečo svetlobo. NDVI je torej vegetacijski indeks, ki odraža količino klorofila v rastlini in posledično njeno zdravje. Njegove vrednosti se gibljejo med -1 in 1, pri čemer vrednosti do 0,2 običajno nakazujejo površino brez rastlinskega pokrova, od 0,2 do 0,3 vznik oziroma šibko razrast, od 0,6 do 0,8 pa bujno vegetacijo, vključno z drevesnimi krošnjami. Z vegetacijskim indeksom NDVI lahko torej skozi daljše časovno obdobje spremljamo fenološke faze rastlin, identificiramo kmetijska opravila (na primer košnja) in prepoznamo problematična območja, prizadeta zaradi suše ali škodljivcev.

Prikaz nihanj v vrednosti indeksa NDVI na primeru njive s posevkom ozimne pšenice (vrednost je na posameznem posnetku zabeležena v zgornjem levem kotu).

Na sliki so prikazana nihanja v vrednosti indeksa NDVI na primeru njive s posevkom ozimne pšenice (vrednost je na posameznem posnetku zabeležena v zgornjem levem kotu). | Avtor: ARSKTRP

Prvi posnetek je iz februarja 2019, ko je njiva že ozelenjena. Vrednost indeksa NDVI je 0,49. Sledi posnetek iz konca marca; zelena barva je na posnetku intenzivnejša, indeks NDVI je narasel na 0,67. V začetku junija (tretji posnetek) je izračun vrednosti dosegel vrh (0,70), nato pa je pšenica počasi začela zoreti, kar je razvidno tako iz barve kot tudi padca vrednosti indeksa na 0,46 konec junija (spodaj levo). V sredini julija je bila njiva preorana, nato pa posejan naknadni posevek. Na zadnjem posnetku je viden vznik nove rastline v bledo zeleni barvi in vrednostjo NDVI indeksa 0,35.