Skoči do osrednje vsebine

Agencija je prejemnik sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost

Projekt Razvoj informacijskega sistema ARSKTRP za vzpostavitev digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane se znotraj nacionalnega programa za okrevanje in odpornost uvršča v poglavje Digitalna transformacija.

Namen projekta je digitalizacija procesov za izvajanje Skupne kmetijske politike, ki bo omogočala učinkovitejši in hitrejši vnos in obravnavo vlog in zahtevkov. Vzpostavitev integracije z zunanjimi podatkovnimi viri bo omogočila odpravljanje določenih administrativnih ovir, ki jih imajo upravičenci pri vnosu vlog in zahtevkov. 

Ocenjena vrednost projekta znaša 3.376.450 EUR z DDV. Neto vrednost projekt se financira iz sredstev v okviru instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«, medtem ko se DDV krije iz integralnega proračuna.

Več informacij o mehanizmu na povezavi noo.gov.si.