Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Spremembe Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v Državni zbor

  Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in ga posredovala Državnemu zboru.

 • Vlada s pravimi ukrepi uspešna pri zamejitvi rasti cen

  »V Sloveniji ne moremo več govoriti o visoki inflaciji. Ta vlak je odpeljal. Cilj prihodnjih vladnih ukrepov bo, da inflacijo ohranimo pod tremi odstotki,« je danes v državnem zboru med odgovori na poslanska vprašanja dejal predsednik vlade Robert Golob in poudaril, da je pri ugotavljanju dejanskega stanja treba izhajati iz pravilne interpretacije podatkov.

 • Objavljen javni razpis BIZI likvidnost energija

  Slovenski regionalno razvojni sklad je na svoji spletni strani objavil javni razpis BIZI likvidnost energija. Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe oziroma izgube energije.

 • Začasna zamrznitev izvajanja spremljanja košarice osnovnih živil

  Projekt Spremljanje in primerjava maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih živil znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil med trgovskimi podjetji je v obdobju izvajanja dosegel svoj osnovni namen, saj smo kljub naraščanju cen osnovnih življenjskih dobrin dosegli, da se najcenejša živila, ki so bila v košarici 15 osnovnih živil, pri trgovcih niso dražila od samega začetka spremljanja.

 • Odziv ministrstva na določene zavajajoče informacije glede košarice živil

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo pojasnilo v zvezi z določenimi zavajajočimi informacijami o košarici živil.

 • Znani rezultati zadnjega popisa najcenejše osnovne in razširjene košarice živil v letošnjem letu

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 19. decembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne košarice za skoraj 10 odstotkov in znižanje povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice za skoraj 3 odstotke.

 • Video

  Projekt spremljanja cen pripomogel k stabilnim cenam živil iz košarice

  Državna sekretarka Eva Knez in generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar sta danes predstavili rezultate projekta spremljanja cen osnovnih živil in načrtovane aktivnosti v letu 2024. Popisi cen v trgovinah so dosegli svoj namen, saj so pripomogli k ohranjanju kupne moči tudi najbolj ranljivega dela prebivalstva.

 • Znani rezultati ponedeljkovega popisa najcenejše osnovne in razširjene košarice živil

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. decembra 2023. Rezultati razkrivajo znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne košarice za 10,24 odstotka in znižanje povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice za 5 odstotkov.

 • Vlada s predlogom Zakona o državnih blagovnih rezervah sledi spremenjenim razmeram na trgu

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o državnih blagovnih rezervah, ki sledi spremenjenim razmeram na trgu. Predlog zakona razlikuje med blagovnimi rezervami za osnovno preskrbo in varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov, določa postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju državnih blagovnih rezerv.

 • 157. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o izdaji Uredbe o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo.

 • Povprečni vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice trgovcev dosegli najnižjo vrednost

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 21. novembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo ponovno znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice.

 • Ukrepi za zmanjševanje energetske revščine

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Akcijskem načrtu za zmanjševanje energetske revščine določilo cilje, ukrepe in sredstva za zmanjševanje energetske revščine v Sloveniji, in sicer bo v ta namen v prihodnjih treh letih namenjeno skoraj 34 milijonov evrov.

 • Znižanje stroškov električne energije za gospodinjske odjemalce

  Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

 • Vrednost osnovne košarice višja za slab odstotek, vrednost razširjene nižja za štiri odstotke

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 11. novembra 2023.

 • Znani rezultati popisa cen z dne 24. oktober 2023

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 24. oktobra 2023. Rezultati popisa razkrivajo zvišanje povprečne vrednosti osnovne košarice za 5,77 odstotka in znižanje povprečne vrednosti razširjene košarice za 1,74 odstotka.

 • Cene električne energije za gospodinjstva bodo v letu 2024 delno regulirane

  Vlada je na 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

 • Zamejitev cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v kurilni sezoni 2024

  Vlada je na 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za ranljive skupine odjemalcev. Uredba se uporablja od 1. januarja 2024 do predvidenega izteka kurilne sezone 30. aprila 2024.

 • Video

  76. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji potrdila spremembe Zakona o delovnih razmerjih, izdala Uredbo o določitvi cene električne energije ter izdala Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko.

 • V obeh košaricah povprečno polovica izdelkov slovenskega porekla

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 9. oktobra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečnih vrednosti osnovne košarice 15 osnovnih živil za približno 4 odstotke in znižanje vrednosti razširjene košarice 28 osnovnih živil za 3 odstotke.

 • Povprečne vrednosti najcenejših izdelkov osnovne in razširjene košarice nižji za okoli pet odstotkov

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 26. septembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečnih vrednosti najcenejših izdelkov osnovne in razširjene košarice, ki sta ponovno dosegli najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja.