Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Povprečni vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice trgovcev dosegli najnižjo vrednost

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 21. novembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo ponovno znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice.

 • Ukrepi za zmanjševanje energetske revščine

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Akcijskem načrtu za zmanjševanje energetske revščine določilo cilje, ukrepe in sredstva za zmanjševanje energetske revščine v Sloveniji, in sicer bo v ta namen v prihodnjih treh letih namenjeno skoraj 34 milijonov evrov.

 • Znižanje stroškov električne energije za gospodinjske odjemalce

  Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

 • Vrednost osnovne košarice višja za slab odstotek, vrednost razširjene nižja za štiri odstotke

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 11. novembra 2023.

 • Znani rezultati popisa cen z dne 24. oktober 2023

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 24. oktobra 2023. Rezultati popisa razkrivajo zvišanje povprečne vrednosti osnovne košarice za 5,77 odstotka in znižanje povprečne vrednosti razširjene košarice za 1,74 odstotka.

 • Cene električne energije za gospodinjstva bodo v letu 2024 delno regulirane

  Vlada je na 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

 • Zamejitev cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v kurilni sezoni 2024

  Vlada je na 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za ranljive skupine odjemalcev. Uredba se uporablja od 1. januarja 2024 do predvidenega izteka kurilne sezone 30. aprila 2024.

 • Video

  76. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji potrdila spremembe Zakona o delovnih razmerjih, izdala Uredbo o določitvi cene električne energije ter izdala Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko.

 • V obeh košaricah povprečno polovica izdelkov slovenskega porekla

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 9. oktobra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečnih vrednosti osnovne košarice 15 osnovnih živil za približno 4 odstotke in znižanje vrednosti razširjene košarice 28 osnovnih živil za 3 odstotke.

 • Povprečne vrednosti najcenejših izdelkov osnovne in razširjene košarice nižji za okoli pet odstotkov

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 26. septembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečnih vrednosti najcenejših izdelkov osnovne in razširjene košarice, ki sta ponovno dosegli najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja.

 • Popis osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil skupaj s tržnim inšpektoratom

  Ob popisu osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil je 12. septembra 2023 nadzor opravljal tudi Tržni inšpektorat. Rezultati popisa, ki razkrivajo ponovno znižanje povprečnih vrednosti najcenejših izdelkov pri posameznih trgovcih, so objavljeni na spletnem mestu Primerjaj-cene.si.

 • Vrednosti povprečne najcenejše osnovne in razširjene košarice znova nižji

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 29. avgusta 2023. Rezultati popisa so pokazali ponovno znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice, ki sta dosegli najnižjo vrednost do sedaj. Vrednosti obeh košaric sta se znižali za več kot 1,5 evra.

 • Vrednosti povprečne najcenejše osnovne in razširjene košarice sta se znova znižali

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 16. avgusta 2023. Rezultati popisa so pokazali ponovno znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice, ki sta dosegli najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja.

 • Razlike v najnižjih vrednostih košaric med posameznimi trgovci najnižje do sedaj

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 31. julija 2023.

 • Povprečni vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice znova dosegli najnižjo vrednost

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 18. julija 2023. Rezultati popisa razkrivajo ponovno znižanje povprečnih vrednosti košaric. Vrednosti obeh košaric, tako osnovne kot tudi razširjene, sta se znižali za približno štiri odstotke.

 • Za elektronsko izmenjavo podatkov pri poročanju o porabi energentov na voljo tudi brezplačna rešitev

  Javna agencija SPIRIT Slovenija pojasnjuje, da je bil način elektronske izmenjave podatkov za namen izvajanja nadzora v okviru finančnih pomoči za omilitev posledic energetske krize v gospodarstvu usklajen in predpisan v zadevnem zakonu. Operaterji in dobavitelji lahko elektronsko izmenjavo podatkov posredujejo skozi lasten vmesnik ali uporabijo katero izmed rešitev na trgu.

 • Pri zadnjem popisu živil znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. julija 2023. Rezultati popisa košaric razkrivajo, da sta se povprečni vrednosti obeh košaric, to je najcenejše osnovne in razširjene košarice znižali za skoraj 4 evre.

 • Za blažitev posledic energetske krize novih 10 milijonov evrov ugodnih posojil

  Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa Krizno likvidnostni kredit P7E 2023 razpisuje 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil. Posojila so namenjena podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

 • Država podpira slovensko gospodarstvo pri soočanju z globalnimi izzivi

  Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ocenjujemo, da so vladni ukrepi za odpornost slovenskega gospodarstva v času zdravstvene in energetske krize dosegli svoj namen in slovensko gospodarstvo podprli pri spopadanju z globalnimi izzivi. Slovensko gospodarstvo je nadpovprečno izvozno naravnano, zato bolj občuti težave, s katerimi se trenutno spopadajo vse naše večje trgovinske partnerice.

 • 109. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s čimer spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje. Sprejela je spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.