Skoči do osrednje vsebine

Začasna zamrznitev izvajanja spremljanja košarice osnovnih živil

Projekt Spremljanje in primerjava maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih živil znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil med trgovskimi podjetji je v obdobju izvajanja dosegel svoj osnovni namen, saj smo kljub naraščanju cen osnovnih življenjskih dobrin dosegli, da se najcenejša živila, ki so bila v košarici 15 osnovnih živil, pri trgovcih niso dražila od samega začetka spremljanja.

Ker se je inflacija na hrani trenutno umirila in ker trgovci niso zagotavljali zadostnih količin popisanih izdelkov v obdobju med dvema popisoma, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sprejelo odločitev, da se fizični popis začasno preneha izvajati ter se hkrati proučijo možnosti za dosego dogovora s celotno verigo od kmeta do trgovca glede nadaljevanja projekta. Stanje glede spremljanja porekla, količin in cen v verigah od kmeta do trgovca, ki se je od julija do decembra 2023 spremljalo po Zakonu o kontroli cen, pa bomo od 1. januarja 2024 naprej kot redno nalogo nadaljevali po Zakonu o kmetijstvu.

Ženska med nakupovanjem v trgovini

Ženska med nakupovanjem v trgovini | Avtor: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Projekt Spremljanje in primerjava maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih živil znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil med trgovskimi podjetji je MKGP začel izvajati septembra 2022 in ga zaključil marca 2023 ter nadaljeval od junija 2023 do decembra 2023. Osnovni namen projekta je bil potrošnikom na enem mestu ponuditi primerjavo maloprodajnih cen osnovnih živil ter jim s tem poenostaviti izbiro med primerljivimi izdelki pri šestih večjih trgovcih na slovenskem trgu. Potrošnikom smo s popisom ponudili informacije o cenah izdelkov 15 osnovnih skupin živil po najnižjih cenah na določen dan popisa in s tem pomagali ohranjati nakupno moč najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Cilj projekta je bil dosežen, saj so bili trgovci pripravljeni zagotavljali nabor 15 izdelkov po nizkih cenah. Na žalost pa trgovci niso zagotavljali zadostnih količin najcenejših popisanih izdelkov v vseh svojih trgovinah od enega popisa do drugega popisa. V skladu z zakonodajo sicer lahko trgovec dnevno spreminja ponudbo in cene svojih proizvodov, prav tako pa lahko spreminja cene istih izdelkov odvisno od lokacije trgovine ene trgovske družbe. Navedene prakse niso prepovedane in so v skladu z zakonodajo.

Ker smo s projektom dosegli in pokazali, da trgovci lahko zagotavljajo določen nabor izdelkov po nižjih cenah, menimo, da je v primeru nadaljevanja projekta ključno doseči dogovor s trgovci in proizvajalci glede zagotovitve zadostnih količin določenega nabora 15 živil iz osnovne košarice po nabavnih cenah brez dodatnih zaslužkov trgovcev in proizvajalcev. Zagotovo ni namen ukrepa potrošniku ponuditi živila pod nabavno ceno in ogroziti delovanje členov v prehranski verigi. Ključno je, da se za izbran nabor 15 živil ponudijo živila po cenah brez marž.

Za uspešno nadaljevanje in izvajanje projekta bi bilo nujno sodelovanje in zaveza s strani proizvajalcev in trgovcev. Najranljivejšim skupinam želi vlada od začetka draginje  zagotoviti 15 osnovnih živil po dostopnih cenah, vendar brez aktivne zaveze deležnikov v verigi sam popis tega ne more zagotavljati. Če bomo lahko v nadaljevanju dosegli dogovor in zavezo proizvajalcev in trgovcev, bomo tako lahko še naprej s skupnimi močmi pomagali najranljivejšim skupinam. O možnosti nadaljevanja modificiranega projekta bomo obvestili javnost, ko bomo z deležniki opravili razgovore in ocenili željo ter interes za pristop k sodelovanju.

V okviru MKGP je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) julija 2023 začela s spremljanjem porekla, količine ter prodajne in odkupne cene v vseh členih v verigi od kmeta do trgovca. Od julija 2023 do decembra 2023 so se podatki spremljali na podlagi Zakona o kontroli cen. Prva uradna analiza za obdobje od julija 2023 do decembra 2023 bo predstavljena predvidoma konec prvega kvartala. Od 1. januarja 2024 bomo na MKGP v okviru rednih nalog na podlagi Zakona o kmetijstvu nadaljevali s spremljanjem porekla, količin ter prodajne in odkupne cene proizvodov v verigi od kmeta do trgovca. Na podlagi rezultatov spremljanja porekla, količin in cen po verigi od kmeta do trgovca, bomo na MKGP lahko hitreje odreagirali v primeru motenj na trgu ter na podlagi podatkov sprejeli smiselne ukrepe za pomoč sektorjem in potrošnikom.