Skoči do osrednje vsebine

Odziv ministrstva na določene zavajajoče informacije glede košarice živil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo pojasnilo v zvezi z določenimi zavajajočimi informacijami o košarici živil.

Celoten namen in pojasnila glede košarice živil so objavljena na naši spletni strani. Pred kratkim smo na to temo pripravili tudi novinarsko konferenco, kjer smo rezultate dodatno pojasnili.

Poudariti želimo, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nikoli ni zatrjevalo, da je košarica najcenejših živil (15 osnovnih skupin živil) v kakršnemkoli smislu vplivala na umiritev rasti inflacije pri hrani, ki jo je sicer zaznal Statistični urad Republike Slovenije. Prav tako ni bilo nikoli rečeno, da je to namen košarice živil.

Namen spremljanja cen 15 osnovnih skupin živil je zagotoviti, da se spremlja gibanje cen in ponudba pri osnovnih skupinah živil in zagotavlja ustrezna informacija najranljivejšim skupinam (o najcenejšem izdelku znotraj posamezne skupine pri posameznem trgovcu). Menimo, da je osnovni cilj košarice dosežen, saj omogoča omenjeni skupini prebivalstva koristne informacije in dostop do osnovnih živil po sprejemljivi oziroma najnižji ceni.

Težko pa razumemo očitke, ki so se v zadnjem času pojavljali v javnosti. Slednji na podlagi popolnoma razumljive tabele posplošujejo podatke in pišejo o splošnem gibanju cen hrane. Tabela povzema konkretne izdelke, katerih cena je v trgovinah preverljiva. Na podlagi naše strokovnosti in profesionalnosti si morebitnega prilagajanja podatkov ali napačne interpretacije ne bi privoščili.

Skrb vzbujajoča je tudi izjava nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Igorja Hrovatiča, ki omenja sum nedovoljenih ravnanj in narekuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preliminarna ravnanja. Iz izjave bivšega varuha predpostavljamo, da gre za določeno nerazumevanje. Nizke cene same po sebi zagotovo niso nedovoljena ravnanja. Trgovci imajo svoje strategije, s katerimi določajo cene proizvodom in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na to nima neposrednega vpliva. Bi pa pričakovali od nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, da v času svojega delovanja izvede postopke za preveritev svojih navedb. Projekt fizičnega spremljanja 15 osnovnih skupin živil se namreč izvaja že od septembra 2022, ko je imel nekdanji varuh še vsa pooblastila, da izpelje vsebinske pogovore med trgovci in po potrebi vloži prijavo na Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK).

Izpostaviti želimo informacijo, da smo se v preteklosti odzvali tudi ob očitkih, da trgovci znižujejo cene zgolj v času izvedbe fizičnega popisa. V sodelovanju s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije smo izvedli že dve nenapovedani inšpekcijski akciji, med katerima niso bile ugotovljene nepravilnosti. Ob opozorilu na morebitno kartelno dogovarjanje pa se bomo obrnili tudi na resorno ministrstvo in AVK s prošnjo, da preverijo te navedbe.

Ob spremljanju cen 15 osnovnih skupin živil Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja tudi fizični popis približno 500 izdelkov pri vseh šestih trgovcih. Pridobljene informacije so širši javnosti razpoložljive na spletni strani www.primerjaj-cene.si. Vse skupaj izvajamo transparentno in v smeri, da omogočimo dostop do kakovostnih in preverjenih informacij, ki so prebivalstvu v pomoč pri nakupu živil.