Skoči do osrednje vsebine

Projekt spremljanja cen pripomogel k stabilnim cenam živil iz košarice

Državna sekretarka Eva Knez in generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar sta danes predstavili rezultate projekta spremljanja cen osnovnih živil in načrtovane aktivnosti v letu 2024. Popisi cen v trgovinah so dosegli svoj namen, saj so pripomogli k ohranjanju kupne moči tudi najbolj ranljivega dela prebivalstva.
Državna sekretarka Eva Knez za govorniškim pultom

Državna sekretarka Eva Knez | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 2

Vlada Republike Slovenije se je lani intenzivno lotila blaženja draginje z namenom pomoči socialno najšibkejšim. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je sprejelo ciljno usmerjene ukrepe, med katerimi je bilo tudi spremljanje in primerjava cen prehranskih proizvodov pri šestih trgovcih v Sloveniji, ki se s fizičnimi popisi cen v trgovinah izvaja od septembra 2022. »Ukrep se je izkazal za učinkovitega, saj smo z njim dosegli zastavljen cilj, da v težkih časih potrošniku pomagamo z zamejitvijo oziroma celo znižanjem cen tistih prehranskih proizvodov, ki so za njega najbolj pomembni in so del vsakodnevnega osnovnega prehranjevanja«, je uvodoma poudarila državna sekretarka.

S fizičnim popisom osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je potrošnik dobil na voljo vse potrebne informacije za spremljanje gibanja cen  in enostavno nakupno izbiro. »Povprečna vrednost najcenejše košarice 15 skupin osnovnih živil se je od začetka spremljanja do danes več kot prepolovila, kar pomeni, da je projekt izpolnil naša pričakovanja. Zato bomo s popisom nadaljevali tudi v letu 2024. Verjamemo, da ga bomo v sodelovanju s trgovci še naprej uspešno izvajali in tako skupaj poskrbeli, da bodo izdelki iz košarice na voljo in dostopni najranljivejšim skupinam«.

Po besedah generalne direktorice Ane Le Marechal Kolar se je inflacija v Sloveniji proti koncu leta 2023 umirila, kar je vidno tudi pri cenah hrane. Leta 2022 je inflacija znašala 10,3 odstotka, cene hrane pa so se zvišale za 18,9 odstotke ter k inflaciji prispevale 2,9 odstotne točke. V prvih 11 mesecih letošnjega leta je inflacija znašala 4,7 odstotka, cene hrane pa so se zvišale za štiri odstotke ter k inflaciji prispevale zgolj 0,7 odstotne točke. K umiritvi inflacije so med drugim prispevali tudi pravočasno sprejeti vladni ukrepi in umiritev razmer na evropskem trgu.

MKGP je v prvem sklopu popisov med septembrom 2022 in marcem 2023 izvedlo 15 popisov pri trgovcih Spar, Tuš, Mercator, Hofer, Lidl in Eurospin v popis pa je bilo skupaj vključenih 29 skupin živil. V drugem sklopu med junijem 2023 in decembrom 2023 je bilo prav tako izvedenih 15 popisov, skupaj pa je bilo popisanih 33 skupin živil.« Vrednost povprečne košarice 15 osnovnih skupin živil je pri zadnjem popisu 4. decembra znašala, 20,43 evra, pri prvem popisu 13. septembra 2022 pa 49,9 evra, kar pomeni, da se je vrednost znižala za skoraj 60 odstotkov.« Spremljanje porekla je pokazalo, da ima v košarici osnovnih živil največ izdelkov slovenskega porekla trgovec Tuš (10 izdelkov), ostalih pet pa dva ali tri manj.

V letu 2024 se bo 14-dnevno spremljanje cen 15 osnovnih skupin živil nadaljevalo v nekoliko spremenjeni obliki. Popisi se ne bodo več izvajali samo v trgovinah v osrednjeslovenski regiji, temveč izmenično po večjih mestih po vsej Sloveniji.

Med pomembnejšimi projekti v letu 2024 je generalna direktorica izpostavila še spremljanje cen v verigi preskrbe s hrano. »Na podlagi Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah nam več kot 160 zavezancev od julija 2023 dalje vsak mesec pošilja več kot 200 poročil, v katerih so podatki o ponderiranih cenah, količinah in poreklu. Prve analize bodo javnosti predstavljene februarja 2024.«

Informacije o fizičnih popisih bodo še naprej na voljo na spletnem mestu Primerjaj cene.

Posnetek novinarske konference

Posnetek novinarske konference

Posnetek novinarske konference, na kateri sta državna sekretarka Eva Knez in generalna direktorica Ana le Marechal Kolar predstavili rezultate projekta spremljanja cen v košarici osnovnih živil in aktivnosti v letu 2024.