Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
S spremljanjem cen živil zagotavljamo informacije o maloprodajnih cenah primerljivih živilskih izdelkov med posameznimi trgovci ter o poreklu in kakovosti posameznega živila.

S spletnimi in fizičnimi popisi živil želimo potrošnikom omogočiti:

 • dnevno spremljanje gibanja rednih in akcijskih cen živilskih izdelkov v spletnih trgovinah (Tuš, Spar, Mercator in Jager),
 • primerjavo cene med primerljivimi živili po blagovni znamki, kakovosti in drugih lastnostih izdelkov (na primer živila brez laktoze, brez glutena),
 • enostavno nakupno izbiro in prihranek na osnovi izračuna cen istih živilskih izdelkov pri različnih spletnih trgovcih ter
 • pregled fizičnih popisov gibanja cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil pri šestih trgovcih (Tuš, Spar, Mercator, Hofer, Lidl in Eurospin).

Prav tako želimo ozaveščati, da smo v verigi od kmeta do potrošnika vsi odgovorni in moramo biti posledično bolj pozorni pri nakupu hrane.

Spletno mesto Primerjaj cene

Na spletnem mestu Primerjaj cene potrošniki lahko pregledujejo ponudbo glede na posamezniku pomembne elemente izbire. Na enem mestu so zbrane informacije o živilskih izdelkih, ki so na voljo pri spletnih trgovcih, na spletnem mestu pa objavljamo tudi  informacije o dvotedenskih popisih cen osnovnih živil v trgovinah.

Spletni popis cen dostavlja dnevno sveže javno dostopne podatke o ponudbi in cenah živil v štirih spletnih trgovinah živil trgovcev Tuš, Spar, Mercator in Jager. Namen prikazovanja zbranih podatkov posameznih spletnih trgovcev je na enem mestu ponuditi možnost primerjave cen več kot 17.000 živilskih izdelkov, posamezen nakup pa se lahko opravi v spletnih trgovinah trgovcev. Izdelki se lahko primerjajo glede na ceno, blagovno znamko, znake kakovosti in druge oznake.

Spletno mesto Primerjaj cene bo potrošnikom na voljo do 31. decembra 2023.

Fizični popis osnovnih skupin živil v trgovinah

Prvi sklop fizičnih popisov v trgovinah smo izvedli med 1. septembrom 2022 in 27. marcem 2023. Vključeval je popise cen 15 osnovnih skupin živil, pet dodatnih skupin živil ter devet vrst sadja in zelenjave.

 Seznam 15 osnovnih skupin živil:

 • pšenična bela moka, tip 500,
 • beli kruh,
 • testenine, polži majhni,
 • goveje meso,
 • svinjsko meso,
 • piščančje meso,
 • sveže polnomastno mleko (3,5 % mlečne maščobe),
 • tekoči jogurt (3,2 % mlečne maščobe),
 • poltrdi polmastni sir,
 • maslo,
 • jajca hlevske reje, kategorija M,
 • jabolka, različne sorte,
 • jedilni krompir,
 • sončnično olje,
 • beli sladkor.

Popise smo izvajali vsakih 14 dni v trgovinah največjih trgovcev v Sloveniji (Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Lidl in Eurospin). V sedemmesečnem obdobju zbiranja cen v Sloveniji in sosednjih državah (Italiji, Avstriji in na Hrvaškem) je potrošnik lahko primerjal tudi cene osnovnih živil v Sloveniji glede na cene v tujini ter rast cen v Sloveniji v primerjavi z rastjo cen v tujini. 

S spremljanjem cen v trgovinah smo dosegli, da se cene 15 osnovnih skupin živil kljub inflaciji niso zviševale, zato s fizičnimi popisi nadaljujemo tudi v drugi polovici leta 2023.

Drug sklop fizičnih popisov v trgovinah, ki se je začel v prvi polovici junija 2023, prav tako vključuje 15 osnovnih skupin živil, nadgradili pa smo ga z razširjeno košarico 28 osnovnih skupin živil. Gre za skupine živil, ki imajo največji prispevek k medletni rasti cen življenjskih potrebščin.

Seznam 28 osnovnih skupin živil:

 • pršut,
 • piščančje hrenovke,
 • kuhan pršut,
 • panceta ali sušena slanina,
 • piščančje meso,
 • goveje meso,
 • sir gavda,
 • mocarela,
 • sveže mleko,
 • trajno polnomastno mleko,
 • trajno pol posneto mleko,
 • kisla smetana,
 • jogurt,
 • jajca,
 • bel kruh,
 • polbel kruh,
 • bageta,
 • kajzerica,
 • žemlja,
 • krompir,
 • jabolka,
 • korenje,
 • banane,
 • čebula,
 • limone,
 • sončnično olje,
 • oljčno olje,
 • maslo.

Fizični popisi cen obeh košaric – osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil in razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil – se bodo izvajali vsakih 14 dni do 31. decembra 2023.

Ugotovitve popisov košarice živil

Analiza popisa osnovne in razširjene košarice živil z dne 21. 11. 2023 je pokazala, da sta se povprečni vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice glede na prejšnji popis ponovno znižali. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil se je znižala za skoraj 11 odstotkov in tokrat znaša 22,76 evra, povprečna najcenejša vrednost razširjene košarice 28 skupin živil pa se je znižala za 4,5 odstotka in znaša 36,6 evra.

Analiza popisa osnovne in razširjene košarice živil z dne 11. 11. 2023 je pokazala, da se je povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice glede na prejšnji popis zvišala za manj kot odstotek, povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice pa se je znižala za štiri odstotke. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice tokrat znaša 25,53 evra, povprečna najcenejša vrednost razširjene košarice pa 38,33 evra.

Analiza popisa osnovne in razširjene košarice živil z dne 24. 10. 2023 je pokazala zvišanje povprečne vrednosti osnovne košarice za 5,77 odstotka in znižanje povprečne vrednosti razširjene košarice za 1,74 odstotka. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice se je zvišala za 1,39 evra in znaša 25,5 evra, povprečna najcenejša vrednost razširjene košarice pa se je znižala za 0,71 evra in znaša 39,95 evra.

Analiza popisa osnovne in razširjene košarice živil z dne 9. 10. 2023 je pokazala znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil se je znižala za 1,09 evra in znaša 24,11 evra, razširjene košarice 28 skupin živil pa za 1,23 evra in sedaj znaša 40,66 evra. Izdelkov slovenskega porekla je v osnovni košarici od 40 do 67 odstotkov, v razširjeni košarici pa od 32 do 64 odstotkov, odvisno od posameznega trgovca.

Analiza popisa osnovne in razširjene košarice živil z dne 26. 9. 2023 je pokazala znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil se je znižala za 1,58 evra in znaša 25,2 evra, razširjene košarice 28 skupin živil pa za 1,98 evra in sedaj znaša 41,89 evra.

Analiza popisa osnovne in razširjenje košarice živil z dne 12. 9. 2023 je pokazala ponovno znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil se je znižala za 1,75 evra in znaša 26,78 evra. Lani septembra ob prvem popisu je vrednost te iste košarice znašala 49,9 evra. Vrednost razširjene košarice 28 skupin živil se je znižala za 2,4 evra in sedaj znaša 43,86 evra. 

Analiza popisa osnovne in razširjenje košarice živil z dne 29. 8. 2023 je pokazala ponovno znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil se je znižala za 1,59 evra in znaša 28,53 evra, razširjene košarice 28 skupin živil pa za 2,08 evra in sedaj znaša 46,26 evra. 

Analiza popisa osnovne in razširjenje košarice živil z dne 16. 8. 2023 je pokazala ponovno rahlo znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil se je znižala za 0,16 evra in po novem znaša 30,12 evra, razširjene košarice 28 skupin živil pa za 0,55 evra in sedaj znaša 48,34 evra. 

Analiza popisa osnovne in razširjenje košarice živil z dne 31. 7. 2023 je pokazala ponovno rahlo znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice, in sicer za slab evro. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil je znašala 30,28 evra, razširjene košarice 28 skupin živil pa 48,89 evra. 

Analiza popisa osnovne in razširjenje košarice živil z dne 18. 7. 2023 je pokazala, da sta se povprečni vrednosti obeh košaric znižali za približno štiri odstotke. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 skupin živil je znašala 31,19 evra, razširjene košarice 28 skupin živil pa 49,84 evra.

Analiza popisa osnovne in razširjene košarice živil z dne 4. 7. 2023 je pokazala, da sta se povprečni vrednosti obeh košaric, to je najcenejše osnovne in razširjene košarice, znižali za skoraj 4 evre. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil je znašala 32,37 evra, razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pa 51,96 evra.

Analiza popisa z dne 22. 6. 2023 je prvič vključevala tudi popis razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice je znašala 55,56 evra. Popis osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil je pokazal znižanje njene povprečne najcenejše vrednosti, in sicer je znašala 35,96 evra, kar je skoraj pet odstotkov manj kot pri prejšnjem popisu.

Analiza popisa košarice živil z dne 8. 6. 2023 je pokazala, da je povprečna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil ostala skoraj enaka kot v zadnjem popisu 27. marca 2023 in je znašala 37,82 evra. Med izdelki se je najbolj pocenilo sončnično olje, najbolj pa se je zaradi ponudbe mladega krompirja podražil krompir.

Analiza popisa košarice živil z dne 27. 3. 2023 je pokazala vnovično znižanje povprečne in najcenejše košarice 15 osnovnih živil. Povprečna vrednost košarice osnovnih živil je znašala 37,9 evra, vrednost najcenejše košarice trgovca pa 35,81 evra. Povprečna vrednost sadno-zelenjavne košarice je znašala 27,19 evra.

Analiza popisa košarice živil z dne 14. 3. 2023 je pokazala ponovno rahlo znižanje obeh vrednosti – povprečne in najcenejše košarice 15 osnovnih živil, ki sta dosegli najnižjo vrednost (36,28 evra in 38,79 evra) od začetka spremljanja cen v fizičnih trgovinah. Tudi pri sadno-zelenjavni košarici je prišlo do rahlega znižanja tako povprečne kot najcenejše košarice.

Analiza popisa košarice živil 27. 2. 2023 je pokazala dodatno znižanje vrednosti najcenejše košarice in razlike med najcenejšimi košaricami trgovcev in posameznimi kategorijami živil. Najcenejša košarica je znašala 38,75 evra, najdražja pa le evro več. Pri pregledu izvora izdelkov ugotavljamo, da je večina izdelkov znotraj posameznih kategorij slovenskega porekla, izjema so sladkor, maslo, sir, sončnično olje, krompir in testenine.

Analiza popisa košarice živil 13. 2. 2023 je pokazala, da se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil znova znižala. Zmanjšala se je tudi razlika med najcenejšimi košaricami posameznih trgovcev, ki sedaj znaša le še 2,11 evra. Za dobre štiri odstotke (1,25 evra) se je v primerjavi z enajstim popisom znižala povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave, v primerjavi s prvim popisom (24. 11. 2022) pa že za več kot 14 odstotkov (4,55 evra).

Analiza popisa košarice živil 31. 1. 2023 je pokazala, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil malenkost padla, in sicer za slab evro, znižala pa se je tudi razlika med najcenejšimi košaricami trgovcev. Od prejšnjega popisa se je najbolj podražil krompir (za 18 odstotkov), pocenil pa sir (za pet odstotkov). Vrednost sadno-zelenjavne košarica se je zvišala za pol evra.

Analiza popisa košarice živil 17. 1. 2023 je pokazala, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil najnižja od pričetka spremljanja cen. Glede na pretekli popis se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala za 2,84 evra. Prav tako se je znižala tudi razlika med najcenejšo in najdražjo košarico in je znašala nekaj več kot pet evrov. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih pa je razkrila znižanje cen mesa.

Analiza popisa košarice živil 6. 1. 2023 je pokazala minimalno znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice osnovnih živil ter košarice sadja in zelenjave. Košarica osnovnih živil je tako znašala 44,12 evra, košarica sadja in zelenjave pa 29,81 evra. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih je razkrila konkretne podražitve mesa, saj je bilo svinjsko meso v povprečju dražje kar za 33,19 odstotka.

Analiza popisa košarice živil z dne 19. 12. 2022 je pokazala znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice prehranskih izdelkov ter znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave. V celotnem obdobju spremljanja se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za skoraj šest evrov. Tokratna analiza primerjave cen z Italijo, Avstrijo in Hrvaško je pokazala, da je košarica živil v Sloveniji najcenejša.

Analiza popisa košarice živil z dne 5. 12. 2022 je pokazala, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil v primerjavi s šestim popisom zvišala za slabih sedem odstotkov oziroma za 2,90 evra in znaša 45,13 evra. Prav tako se je za dva odstotka povišala povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave in znaša 32,98 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo sadno zelenjavno košarico je kar velika in znaša 10,63 evra.

Analiza popisa košarice živil z dne 24. 11. 2022 je pokazala, da so se vrednosti košaric večine spremljanih trgovcev približale. Povprečna vrednost najcenejše košarice je glede na peti popis ostala nespremenjena (42,23 evra), v tokratnem popisu pa se je prvič ločeno spremljala tudi košarica sadja in zelenjave. Njena povprečna vrednost znaša 32,34 evra, razlika med najdražjo in najcenejšo sadno zelenjavno košarico pa je 8,01 evra. Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo tistega, ki ga ni mogoče gojiti pri nas.

Analiza popisa košarice živil z dne 10. 11. 2022 je pokazala, da se je povprečna vrednost najcenejše nakupne košarice v primerjavi s prejšnjim popisom rahlo povišala, in sicer za 0,49 evra oziroma za 1,2 odstotka. Pregled izdelkov glede na poreklo je pokazal, da večina trgovcev ponuja pretežno slovenske izdelke. Izključno slovenskega porekla so pri vseh trgovcih goveje meso, jajca in jogurt, večinoma slovenskega porekla so tudi piščančje in svinjsko meso, krompir, jabolka, moka in kruh.

Analiza popisa košarice živil z dne 24. 10. 2022, ki drugič vključeval tudi popis živil v sosednjih državah (razen Madžarske) ugotavlja, da cena košarice osnovnih skupin živil v Sloveniji opazno pada, medtem ko je trend gibanja cen v tujini konstanten ali usmerjen navzgor. V Sloveniji se je od tretjega popisa povprečna vrednost košarice znižala še za 1,35 odstotka, v celotnem obdobju spremljanja cen pa kar za 16,4 odstotka.

Analiza popisa košarice živil z dne 10. 10. 2022 ugotavlja, da povprečna košarica osnovnih skupin živil pri vseh trgovcih znaša 42,31 evra, kar v povprečju pomeni, da je za 0,85 evra oziroma 1,9 odstotka nižja kot pri drugem popisu ter za 7,59 evra oziroma 15,2 odstotka nižja kot pri prvem popisu. Pri analizi povprečnih rednih cen posameznih skupin izdelkov opažamo, da so se redne cene znižale za štiri skupine živil in sicer v povprečju so se znižale za 3,9 odstotka. V ponudbi izdelkov, ki so vključeni v popis, prevladujejo izdelki s slovenskim poreklom. 

Analiza popisa košarice živil z dne 27. 9. 2022 ugotavlja, da povprečna košarica osnovnih skupin živil pri vseh trgovcih znaša 43,16 evra, kar v povprečju pomeni, da je za 6,74 evra oziroma 13,5 odstotka nižja kot pri prvem popisu. Glavni razlog za razliko so pocenitve 11 skupin živil med obema popisoma. Pri analizi rednih cen skupin izdelkov opažamo, da so se redne cene teh 11 skupin živil v povprečju znižale za 7,05 odstotka.

Analiza popisa košarice živil z dne 13. 9. 2022 ugotavlja, da povprečna košarica osnovnih skupin živil pri vseh trgovcih znaša 49,90 evra. V primerjavi v sosednjimi državami (razen Madžarske) ima najnižjo skupno vrednost košarice najcenejših osnovnih živilskih izdelkov, ki so vključeni v popis, Slovenija (28,42 evra), sledijo ji Hrvaška (31,51 evra), Italija (33,82 evra) in Avstrija (37,99 evra).

Dodatno o rezultatih posameznih popisov