Skoči do osrednje vsebine

157. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o izdaji Uredbe o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo.

Uredba o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

Vlada je sprejela sklep o izdaji Uredbe o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

S to uredbo se znižuje najvišja dovoljena višina marže za dizel na 0,0683 evra/liter ter na 0,0694 evra/liter za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95). Najvišja dovoljena višina marže za ekstra lahko kurilno olje (KOEL) ostaja nespremenjena.

S tem se bo vplivalo na znižanje drobnoprodajnih cen določenih naftnih derivatov ter posledično na znižanje inflacije.

Uredba se začne uporabljati z naslednjim regulativnim obdobjem, ki se začne 5. decembra 2023 in velja tri mesece.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Vlada znižala trošarini na bencin in dizel

Vlada je spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo. Znižala je trošarini za neosvinčeni bencin in plinsko olje za pogon (dizel), medtem ko v trošarino za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL) ni posegla.

Trošarino za neosvinčeni bencin je vlada znižala z 0,49051 evra na liter na 0,46051 evra na liter, za plinsko olje za pogon pa z 0,42267 evra na liter na 0,39267 evra na liter. Trošarina za plinsko olje za gorivo za ogrevanje ostaja pri 0,11577 evra na liter.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin zasleduje zaveze na področju doseganja okoljskih ciljev, naslavlja pa tudi gospodarske razmere in ekonomske cilje države. Hkrati pa si mora glede na trenutne razmere, ki so povezane z visoko inflacijo, prizadevati tudi za ohranjanje čim nižjih maloprodajnih cen, ob zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti. Na podlagi premisleka in spleta vseh teh okoliščin, ki jih zasleduje, je vlada danes posegla v znižanje trošarine.

Vir: Ministrstvo za finance