Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov in izdala novelo Uredbe o o varnosti igrač ter odgovorila na poslanski vprašanji.

 • Vlada je na današnji seji sprejela Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo. Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih.

 • Danes je v Zagrebu potekala 5. seja Stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov za nasledstvo držav naslednic SFRJ. Od zadnjega sestanka visokih predstavnikov za nasledstvo (11. in 12. novembra 2015 v Sarajevu) so minila skoraj natanko štiri leta. Slovenska delegacija pod vodstvom visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo mag. Mateja Vraničar Erman se je zavzela za dosledno in učinkovito implementacijo Sporazuma o vprašanjih nasledstva s strani vseh držav, za izpolnitev obveznosti iz sporazuma v dobri veri in za nadaljevanje neprekinjenega dialoga med visokimi predstavniki za nasledstvo.

Aktualno

 • Druga seja Sveta za nacionalno varnost

  Danes je bila v vladnih prostorih druga seja Sveta za nacionalno varnost (SNAV), prva po spremenjenem odloku o tem posvetovalnem in usklajevalnem telesu vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zašite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji je vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve v dokončni obravnavi sprejel stališče vlade do zahteve Državnega sveta, da Državni zbor znova odloča o noveli Zakona za uravnoteženje javnih financ. Vlada predlogu novele, ki je bil v zakonodajnem postopku amandmiran tako, da je v pretežnem delu naslovil pomisleke oziroma nestrinjanja vlade k prvotnemu predlogu zakona, ne nasprotuje.

 • Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o noveli Zakona o socialno varstvenih prejemkih

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (novela ZSVarPre). Vlada poudarja, da bodo posamezniki oziroma družine kljub ukinitvi dodatka za delovno aktivnost ostali upravičeni do tistega dela denarne socialne pomoči, ki je namenjen osnovnemu preživetju.

Dogodki

 • Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?

  Občina Škofja Loka, Gimnazija Škofja Loka in Vlada Republike Slovenije vas vabijo na posvetovanje o prihodnosti Evropske unije v Škofjo Loko. Na posvetu bomo spregovorili o EU v našem življenju, kakšne so prednosti, slabosti, kakšno EU si želimo v prihodnosti, o državljanski participaciji pri odločanju o zadevah EU, evropski identiteti, evropskem načinu življenja ter trajnostnem regionalnem razvoju in sodelovanju.

  Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka.
 • Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?

  Občina Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Vlada Republike Slovenije vas vabijo na posvetovanje o prihodnosti Evropske unije v Ljutomer. Na posvetu bomo spregovorili o skupni kmetijski politiki EU z vidika priložnosti in izzivov, ki jih predstavlja za lokalna okolja in mlade.

  Športna dvorana ŠIC Ljutomer, Grossmanova ulica 7, Ljutomer
Iskalnik