Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

 • Vlada je odločila, da se Ministrstvu za infrastrukturo zagotovijo sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi, ki so potrebni zaradi odprave posledic neurij v času do začetka avgusta 2023 in sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi za odpravo posledic poplav in plazov, ki so posledica ujme 4. avgusta 2023.

 • Vlada je odločila, da se 138 občinam povrnejo intervencijski stroški v višini 94,9 milijona evrov ter silam zaščite in reševanja v višini do 11,4 milijona evrov. Gasilskim enotam se povrnejo intervencijski stroški v višini do 2,5 milijona evrov. Za predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu je zagotovila 31,7 milijona evrov in za ukrepe na vodni infrastrukturi 47 milijonov evrov.

 • Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.

Novice

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala, da se zagotovi humanitarna pomoč prebivalcem Maroka in Libije ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2023– 2026 uvrstila več novih projektov.

 • Zapore in prevoznost glavnih in regionalnih cest po Sloveniji

  Na območju severne in osrednje Slovenije je v začetku avgusta 2023, kot posledica prehoda nevihtne fronte močno deževje povzročilo poškodbe na cestah in premostitvenih objektih ter nanosilo naplavine na vozišča.

 • 69. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je začela z obravnavo informacije o pripravi proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. Dala je soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023 in z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode po avgustovskih poplavah.

Dogodki

 

70. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 21. septembra 2023, ob 10. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 25, sestala na 70. redni seji.