GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o več prerazporeditvah sredstev. Podprla je predlog uredbe o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT) in ob tem je poudarja, da je pomembno, da Skupnosti znanja in inovacij EIT dosežejo čim večje območje tudi v lokalnih okoljih v okviru Regionalne inovacijske sheme. Slovenija si bo prizadevala (p)ostati ciljna država te sheme. Vlada je med drugim imenovala dr. Bojana Nastava na položaj generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije.

 • Vlada je na dopisni seji med drugim sprejela spremembe dveh uredb, odgovorila na več poslanskih vprašanj ter se v okviru kadrovskih zadev odločila za zamenjavo na Direkciji za infrastrukturo.

 • Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela spremembe uredb o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020 in o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju ter sklep o vpoklicu pomožnih policistov.

Aktualno

 • 64. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji med drugim potrdila Program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 s strani Ministrstva za obrambo ter se seznanila z izvajanjem Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za obdobje 2017–2018 in sprejela nov Akcijski načrt 2019-2020.

 • Po pol leta državni proračun z dobrimi 200 milijoni evrov presežka

  Državni proračun je v prvem polletju letošnjega leta zabeležil 208,2 milijona evrov presežka, medtem ko je lani v enakem obdobju znašal 184,2 milijona evrov. Prihodki so v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašali približno 5,08 milijarde evrov, kar je za 6,8 % več kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so se zvišali za 6,5 % in so znašali približno 4,87 milijarde evrov.

 • Slovenija dosegla mejnike na vseh prednostnih nalogah Programa razvoja podeželja 2014–2020

  Ljubljana, 31. 7. 2019 – Slovenija je junija 2019 predložila Evropski komisiji Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP 2014–2020). Evropska komisija nas je obvestila, da velja oddano letno poročilo o izvajanju za sprejemljivo in da so bili mejniki na vseh prednostnih nalogah v okviru PRP 2014–2020 doseženi. S tem je sproščena rezerva za uspešnost v višini 6 % sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.