Skoči do osrednje vsebine

 • Vlada je na današnji seji sprejela predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine, potrdila je izhodišča za pripravo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, izhodišča za spremembe davčne zakonodaje in za strategijo odpravljanja prekarnosti. Sprejela je tudi interventni zakon o kadrih v socialnem varstvu.

 • Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim dala soglasje k amandmajem k Zakonu o Kobilarni Lipica in k amandmajem k noveli Zakona o kazenskem postopku ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2024 - 2027 uvrstila projekt Železniški podhod na območju Atletskega centra Ljubljana.

 • Vlada Republike Slovenije je na zadnjih dveh sejah sprejela dva programa za odpravo posledic škode po poplavah iz avgusta lani, v pripravi je tudi program ukrepov razvojnih spodbud. Že decembra 2023 pa je Slovenija, na podlagi uspešno pripravljene in oddane vloge, prejela najvišje možno predplačilo iz Solidarnostnega sklada EU v višini 100 milijonov evrov.

Novice

 • Video

  104. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji seji je vlada sprejela predlog Zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državno tožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe Ustavnega sodišča ter se seznanila s poročilom o koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih je počrpala v celoti.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim dala soglasje za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe, sprejela mnenje na predlog sklepa za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi in v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila več novih projektov.

 • Sklenjeno pismo o nameri za razvoj študija medicine na Univerzi na Primorskem

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sklenila pismo o nameri za razvoj in izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa medicina na Univerzi na Primorskem.

Dogodki