Skoči do osrednje vsebine

  • Na današnji seji je vlada sklenila, da začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko traja do 21. decembra 2024. Sprejela je tudi spremembe Zakona o rudarstvu ter novelo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

  • Predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob in generalni direktor Evropske vesoljske agencije (ESA) Josef Aschbacher sta danes podpisala sporazum, na podlagi katerega bo Slovenija postala polnopravna članica ESA po izteku veljavnega pridružitvenega sporazuma 1. januarja 2025.

  • Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela stališče do sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila dve spremembi vrednosti projektov.

Novice