GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Na seji odbora za gospodarstvo je vlada sprejela sklep, s katerim bo za sofinanciranje investicijskih projektov občin namenila 4,4 mio evrov.

 • Vlada se je na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020-2022 ter o podpisu tehničnih dogovorov z Dansko, Nizozemsko in Latvijo o sodelovanju na področju usposabljanj usmerjevalcev združenega ognja.

 • Prvo leto mandata aktualne vlade se končuje s stabilno in močno podporo javnosti vladni ekipi. Ker pri delovanju sledimo viziji predsednika vlade Marjana Šarca, da je »naša osrednja naloga delo za ljudi«, krepitev zaupanja v delo vladne ekipe ni presenečenje. Ob obletnici imenovanja vlade se zavedamo odgovornosti, ki jo takšna podpora prinaša, in se ponovno zavezujemo, da bomo delovali v interesu Republike Slovenije in vseh njenih prebivalcev.

Aktualno

 • 43. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji redni seji seznanila z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj, izdala Uredbo o zbirateljskih kovancih ob 30. obletnici plebiscita ter odgovorila na več poslanskih vprašanj.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada je danes sprejela sklep, s katerim je razporedila sredstva iz naslova kupnin za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica v letu 2019, sprejela spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov 2019–2022 pri Direkciji RS za infrastrukturo, ki se nanašajo na uvrstitev in spremembe projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja, sprejela tudi mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 11. točke tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini vlada ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila več projektov.

 • 42. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in sprejela osnutek prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.

Dogodki

 • Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?

  Občina Grosuplje in Vlada Republike Slovenije vas vabita na posvetovanje o prihodnosti Evropske unije v Grosuplje. Pogovarjali se bomo o tem, kako državljanke in državljani občutimo prisotnost EU v vsakdanjem življenju in kakšna je naša pripadnost EU ter skupnim evropskim vrednotam. Izpostavili pa bomo tudi dve temi, ki sta za občino Grosuplje še posebej zanimivi, to sta turizem in EU sredstva za razvoj.

  Družbeni dom, Taborska 1, Grosuplje