Skoči do osrednje vsebine

 • 243. dopisna seja

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter sprejela aneks k Dogovoru med vlado in MOL po Zakonu o glavnem mestu za obdobje 2020 – 2023. Vlada tudi soglaša s povečanjem vpisnih mest na študijskih programih Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete. Sprejela je sklep o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za inovacije in tehnologijo Madžarske, komisarjem vlade Madžarske za razvoj obrambe, Vlado Republike Slovenije, slovenskim podjetjem Pipistrel d.o.o. in madžarskim podjetjem Genevation Aircraft Ltd.

 • Vlada je na današnji seji podaljšala veljavnost večine odlokov v povezavi s COVID-19 in v njih organizatorjem prireditev, shodov in športnih tekmovanj ter ponudnikom storitev in blaga na področju voznikov in vozil v Sloveniji in upravljavcem žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, naložila preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri udeležencih. Med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja PCT je dodala čezmejne delovne migrante, ki živijo največ 10 kilometrov zračne razdalje od meje s sosednjo državo. Vlada je tudi ustanovila Službo vlade za digitalno preobrazbo.

 • Na dopisni seji je Vlada Republike Slovenije sprejela Izhodišča za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije – tarifni del.

Aktualno

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo sprejela odgovor na pobudi Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pripravo načrta debirokratizacije v kmetijstvu. Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila projekt Pridobitev poslovnih prostorov Veleposlaništva Republike Slovenije v Brasilii.

 • Video

  Poklukar: Poskrbimo za čim večji mehurček cepljenih

  Na današnji novinarski konferenci sta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.

 • Vlada izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

  Z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se uvaja obveza izvajalcev presejalnega testiranja v Sloveniji. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.