Skoči do osrednje vsebine

 • Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o zdravniški službi in 8 novih projektov uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024.

 • Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki natančneje določajo izvajanje sejemske dejavnosti in obratovanje žičniških naprav. Dopolnila je tudi Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

 • Vlada je na današnji seji podaljšala rok za unovčitev Bonov21 do 30. junija 2022. Sprejela je tudi predloge novele Zakona o financiranju občin in dopolnitev Zakona o fiskalnem pravilu.

Aktualno

 • Zaradi različice virusa omikron obvezna karantena in večkratno testiranje za prihode iz sedmih afriških držav

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

 • Video

  V zadnjih dnevih zaznano upadanje števila okužb v Sloveniji

  Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covida-19 so sodelovali koordinator za covid bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, vršilka dolžnosti glavne inšpektorice inšpektorata za infrastrukturo Patricija Furlan Fon in Maja Bratuša.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje o predlogu zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada je predlagano novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja preučila in podani predlog podpira.