Skoči do osrednje vsebine

  • Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah ter več drugih odločitev.

  • Vlada se je na današnji seji seznanila z izhodišči, prioritetami in dinamiko pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Sprejela je izhodišča za prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost in sklenila, da bo podjetjem, prizadetim v energetski krizi, na voljo 50 milijonov evrov posojil SID banke.

  • Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela odgovor na sprejete sklepe Državnega sveta k problematiki vedno večjega obsega območij okoljsko občutljivega trajnega travinja, v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrstila nov projekt Ureditev centralne kuhinje SB Nova Gorica in povečala vrednost projekta Logistični center Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Novice