GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • 18. oktober - evropski dan boja proti trgovini z ljudmi je namenjen okrepljenemu ozaveščanju o trgovini z ljudmi in vse vpletene spodbuja k še bolj zavzetemu boju proti temu pojavu. »V Sloveniji želimo že četrto leto zapored več pozornosti usmeriti na prisilno delo in delovno izkoriščanje, ki je premalo prepoznana oblika tega hudega kaznivega dejanja«, je izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandi Čurin.

 • Vlada se je na današnji seji med drugim seznanila z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, ter sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

 • Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku in Zakona o odvetništvu ter mnenje glede zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi.

Aktualno

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje na Predlog priporočila v zvezi z mnenjem Računskega sodišča, da vlada oziroma pristojni ministrstvi niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva in da so za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenili nesorazmerno veliko sredstev, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • 47. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo poroštvenega zakona za gradnjo tretje razvojne osi in drugega tira, se seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020 ter sprejela predlog novele Zakona o urejanju trga dela.

 • Izjava ministrice za delo po srečanju s socialnimi partnerji

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je po današnjem srečanju socialnih partnerjev povedala, da so se predstavniki vlade s premierjem Marjanom Šarcem na čelu, delodajalcev in sindikatov dogovorili, da bodo spremenili poslovnik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Posebna komisija bo v naslednjih dneh pripravila dopolnitev pravil ESS. Ministrica je izpostavila, da so se vsi partnerji strinjali, da je treba socialni dialog nadaljevati.