Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije predstavlja izvršilno oblast. Izvaja zakone in druge predpise, ki jih sprejema Državni zbor. Kot najvišji organ državne uprave vlada izdaja predpise in sprejema ukrepe, ki so potrebni za razvoj države in za urejenost razmer na vseh področjih v pristojnosti države. Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri.

Člani vlade so predstavniki tistih političnih strank, ki so sklenile koalicijo. V 15. Vladi Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob, je 20 ministrov. Državni zbor jo je imenoval 1. junija 2022.

Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost njene politične in upravne usmeritve, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado in sklicuje ter vodi njene seje.

Vlada dela in odloča na rednih in dopisnih sejah. Za redne seje je stalno določen en dan v tednu, praviloma je to četrtek. Predsednik vlade in ministri na seji najprej določijo dnevni red. Ko člani vlade končajo obravnavo posamezne točke dnevnega reda, vlada sprejme sklepe, s katerimi sprejme ali zavrne predlagane rešitve.

Vlada Državnemu zboru predlaga v sprejem zakone in druge akte, sama pa sprejema uredbe, s katerimi podrobneje razčlenjuje zakone. V praksi je vlada najdejavnejši predlagatelj zakonodaje. Poleg zakonov predlaga tudi vse druge najpomembnejše politične odločitve, kot so proračun, nacionalni programi, ratifikacije mednarodnih pogodb. Na ta način vlada kroji politiko države.

Za svoje delo je vlada odgovorna Državnemu zboru kot predstavništvu ljudstva.

Člani vlade

15. Vlado Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba je Državni zbor imenoval 1. junija 2022.