Skoči do osrednje vsebine

predsednik vlade
dr. Robert Golob

Dr. Robert Golob, rojen 23. januarja 1967 v Šempetru pri Gorici, je diplomant Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na kateri je leta 1994 tudi doktoriral, in eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji.

Po zaključku doktorskega študija je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti in se leta 1997 zaposlil kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, na kateri je bil izredni profesor.

Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja elektroenergetskega sistema. Vodil je številne temeljne raziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe elektrogospodarstva Slovenije. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike, leto kasneje pa je prevzel funkcijo državnega sekretarja za energetiko ter sodeloval pri oblikovanju ključnih zakonov s tega področja.

Leta 2002 je ustanovil zasebno podjetje Strela-G, iz katerega je kasneje nastalo podjetje GEN-I. V dobrem desetletju je podjetje iz lokalnega postalo globalni trgovec z električno energijo. Na slovenskem trgu je družba pod njegovim vodstvom nastopila kot prvi neodvisni ponudnik električne energije in zemeljskega plina, danes pa dosega vodilni delež gospodinjskih odjemalcev za električno energijo. Njena razvojna usmerjenost stremi k zeleni transformaciji, zmanjšanju ogljičnega odtisa in skrbi za čisto okolje prihodnjih generacij. 

V politiko je vstopil 24. januarja 2022 na kongresu stranke Zelenih dejanj, na katerem je postal njen predsednik. Na kongresu je stranka dobila novo ime Gibanje Svoboda. Na volitvah istega leta je bil izvoljen za poslanca, stranka pa je dobila rekordnih 34,45 % glasov oziroma 41 poslanskih mandatov.