Skoči do osrednje vsebine

Kabinet predsednika vlade

Novice

  • Seja fokalne skupine Vlade Republike Slovenije

    Danes se je sestala fokalna skupina Vlade Republike Slovenije, ki je obravnavala več pomembnih točk dnevnega reda. Zbrani so spregovorili o financiranju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), generalna direktorica Direktorata za invalide pa je predstavila usklajeni predlog Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO).

  • Seznanitev s projektom Jedrske elektrarne Krško 2 na deveti seji vladne Delovne skupine

    Na današnji deveti seji Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu Jedrske elektrarne Krško 2 (JEK2) so se člani seznanili s potekom projekta JEK2, sklepom Sveta regije Posavje in sklepom Občinskega sveta Mestne občine Krško.

  • Pogled mladih na energetsko prihodnost in JEK2

    Državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar je danes sprejel predstavnike študentskih svetov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektrotehniko.

V kabinetu opravljamo usklajevalne, organizacijske, strokovne in administrativne naloge za predsednika vlade. Med drugim pripravljamo strokovne podlage za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade. Spremljamo izvajanje obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade ter so pomembne za delo posameznih ministrstev. Organiziramo medresorsko sodelovanje pri zadevah, ki sodijo v pristojnost več ministrstev.

Vodja kabineta

Državni sekretarji

Odnosi z javnostmi