GOV.SI

Kabinet predsednika vlade

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Spletna stran predsednika vlade

Delo in aktivnosti predsednika vlade lahko spremljate na spletni strani predsednika vlade.

V kabinetu opravljamo usklajevalne, organizacijske, strokovne in administrativne naloge za predsednika vlade. Med drugim pripravljamo strokovne podlage za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade. Spremljamo izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev. Organiziramo medresorsko sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev.

Vodja kabineta

Državni sekretarji

Odnosi z javnostmi