Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar za nacionalni jedrski program
Danijel Levičar

Avtor: Bor Slana/STA

Rojen leta 1975. Kariero je začel leta 2000 kot reaktorski inženir v Nuklearni elektrarni Krško, leta 2005 pa je pod okriljem Evropske komisije deloval kot EURATOM inšpektor v Luksemburgu. Med letoma 2010 in 2011 je bil zaposlen v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE) na Dunaju, kjer je bil zadolžen za razvoj novih konceptov in dolgoročno planiranje t. i. safeguards ukrepov v jedrskih objektih. V obdobju od 2011 do 2013 je bil vodja službe za planiranje ter vodja tehničnega sektorja in investicij v družbi GEN energija v Krškem, nato pa se je zaposlil na Ministrstvu za infrastrukturo. Tam je v letih od 2013 do 2016 opravljal funkcijo generalnega direktorja direktorata za energijo. V obdobju od 2016 do 2021 je bil član uprave družbe GEN-I in od leta 2019 poslovni direktor družbe GEN energija.

Danijel Levičar na področju energetike deluje več kot 20 let. Po izobrazbi je fizik z magisterijem iz poslovnega menedžmenta. Svojo profesionalno pot je gradil doma in v tujini. Delovne izkušnje je pridobival v družbah Skupine GEN (NEK, GEN in GEN-I), mednarodnih organizacijah (Evropska komisija, Mednarodna agencija za atomsko energijo) in na Ministrstvu za infrastrukturo.

Ima dolgoletne praktične izkušnje na področjih jedrske tehnologije, delovanja energetskih sistemov, energetskih trgov, mednarodne jedrske zakonodaje, energetske politike in vodenja družb.

Svoje poslanstvo in smisel vidi v delovanju na področju zasnove konceptov in izvedbe projektov, ki tlakujejo pot energetski neodvisnosti in klimatski nevtralnosti. Dejaven je tudi izven energetskih krogov.

Z družino živi v Leskovcu pri Krškem.