Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami

Jure Leben je rojen v Ljubljani (1981) in je strokovnjak za okoljske politike.

Leta 2006 je v Združenih državah Amerike na Green Mountain College zaključil študij na področju ocenjevanja in ukvarjanja z okoljem ter pridobil naziv Bachelor of Science (BSc). Po končanem študiju v Ameriki se je preselil v Veliko Britanijo. Ob delu v transportnem inštitutu TRL – tam je bil zadolžen za ocenjevanje transportnih sistemov in presojo njihovih vplivov na okolje – je študiral na Oxford Brookes University ter uspešno v 2008 dokončal specialistični okoljski študij. V svojem zaključnem delu je raziskoval povezave med nacionalnimi razvojnimi kazalci in količino implementirane tehnologije vodika ter gorivnih celic. Ob delu na TRL je bil prejemnik štipendije, ki jo podeljuje evropski sklad Marie Curie. Leta 2018 je na britanski University of Hertfordshire zaključil še MPhil.

Leta 2008 se je vrnil v Slovenijo in istega leta prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja v Pivki. Tam se je osredotočal na teme kot so obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije in alternativni viri energije v prometu in v stavbah.

Kariero je kasneje nadaljeval na Službi vlade za podnebne spremembe, kjer je bil zadolžen za razvoj politik na področju energije in novih zelenih tehnologij ter za vodenje EU projektov. Leta 2012 se je zaposlil na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je vodil implementacijo ECO oznake in eko inovacij ter bil vodja medresorske delovne skupine za zelena javna naročil in namestnik vodje medresorske delovne skupine za zeleno davčno reformo.

Leta 2014 je bil kratek čas državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, zadolžen za področje okolja.

Leta 2016 je prevzel položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in s tem vodenje največjega državnega infrastrukturnega projekta, gradnjo drugega tira.

Na položaju državnega sekretarja je deloval do izvolitve na položaj ministra za okolje in prostor septembra 2018. V letu 2019 se je zaposlil v gospodarstvu, kjer je delal do junija 2024, ko je bil imenovan za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade.