Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko
Nataša Lužar

Avtor: Žan Kolman / UKOM

Rojena leta 1976 v Ljubljani. Od leta 2009 je bila zaposlena kot sekretarka v Sektorju za stanovanja Ministrstva za okolje in prostor, kjer je bila tudi koordinatorka za vsebine, povezane z bivanjsko problematiko mladih. Od takrat aktivno sodeluje pri oblikovanju stanovanjske zakonodaje in podzakonskih aktov, zakonodaje s področja nepremičninskega posredovanja, sodelovala pa je tudi pri pripravi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25). Bila je članica večine delovnih skupin s področja širše in ožje stanovanjske politike ter vodja delovne skupine za izvedbo pilotnih stanovanjskih projektov za mlade po ReNSP15–25.

V letih od 2002 do 2009 je bila zaposlena kot višja svetovalka v Službi za mednarodne odnose in evropske zadeve takratnega Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer je bilo njeno strokovno področje predvsem Evropska socialna listina (ESL). Kot predstavnica Slovenije v Vladnem odboru Sveta Evrope za Evropsko socialno listino v Strasbourgu je bila odgovorna za pripravo in zagovor rednih poročil Republike Slovenije o izvajanju ESL.

Leta 2001 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer politologija – mednarodni odnosi. Od leta 2007 je imetnica licence za nepremičninsko posredovanje, leta 2012 je opravila tudi izpit za pooblaščeno ocenjevalko vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.