Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar za evropske zadeve
mag. Igor Mally

Avtor: Žan Kolman / UKOM

Magister Igor Mally je rojen leta 1975 v Mariboru in je strokovnjak s področja evropskih zadev. Leta 2000 je diplomiral, leta 2005 pa magistriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pri čemer je tako v diplomskem kot magistrskem delu proučeval evropske integracijske procese. Področju evropskih zadev je namenil celotno dosedanjo kariero.

Leta 2000 se je zaposlil v Službi Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, kjer je bil sprva vključen v pogajanja o pristopu Slovenije v Evropsko unijo, nato pa je deloval kot svetovalec za področje kohezijske politike in institucionalnih zadev EU. 

Leta 2006 je kot vodja kabineta državnega sekretarja za evropske zadeve dejavno sodeloval v pripravah in nato pri izvedbi prvega predsedovanja Slovenije Svetu EU. Takrat je bil tudi svetovalec predstavnika predsedstva Sveta EU v Evropskem parlamentu.

Od konca leta 2008 do leta 2012 je v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve med drugim deloval kot slovenski koordinator za pogajanja o večletnem finančnem okviru EU 2014–2020. S tem se je aktivno ukvarjal že v pogajanjih za finančno obdobje 2007–2013.

Leta 2012 se je zaposlil na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, kjer je bil poleg pogajanj o večletnem finančnem okviru EU zadolžen za usklajevanje drugih strateških dosjejev EU v obravnavi Evropskega sveta.

Aprila 2013 je začel delovati kot glavni svetovalec predsednika vlade za evropske zadeve (tako imenovana šerpa) in je v tej vlogi dejavno sodeloval pri obravnavi ključnih dosjejev EU na ravni Evropskega sveta.

Februarja 2017 je bil imenovan za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade RS za evropske zadeve. Na to funkcijo je bil vnovič imenovan septembra 2018. Od leta 2018 do 2020 je vodil posebni vladni projekt predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021.

Maja 2021 se je zaposlil na Banki Slovenije, kjer je bil kot strateški svetovalec v kabinetu guvernerja tudi slovenski predstavnik v Ekonomsko-finančnem odboru EU (EFC).