Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Naslov: Gregorčičeva ulica 20–25, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 10 00

E-naslov: is.vog@vpk.pg

Datum prve objave kataloga: 20. 10. 2004

Datum zadnje spremembe: 11. 4. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=12

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

V Kabinetu predsednika vlade se pripravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, in sicer:

 • pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
 • pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
 • pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji,
 • spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev,
 • organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,
 • usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,
 • usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
 • organiziranje in zagotavljanje administrativno tehnične podpore delu kabineta,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Gregorčičeva ulica 20–25, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja