Skoči do osrednje vsebine

minister za javno upravo
mag. Franc Props

Mag. Franc Props, univerzitetni diplomirani ekonomist z magisterijem iz organizacije in poslovodenja, je delovne izkušnje pridobival na različnih delovnih področjih. Več let je bil zaposlen v SPL Ljubljana, kjer je od leta 1984 pa do maja 2010 opravljal različne funkcije. Med drugim je bil pomočnik direktorja tehničnega sektorja, ki je bil zadolžen za nadzor in koordiniranje naložb na objektih v lasti naročnikov in direktor sektorja upravljanja nepremičnin. Leta 1994 je bil imenovan za predstavnika vodstva za sistem kakovosti po ISO 9001. Vodil je projekte na področju informacijske podpore procesom, projekt elektronskega zajema dokumentacije in izdelavo spletnega portala za podporo poslovanju. Leta 2010 je zaposlitev nadaljeval na takratnem Ministrstvu za okolje in prostor in pozneje kot vršilec dolžnosti direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije. Aprila 2011 je postal generalni direktor SPL, kjer je funkcijo opravljal do leta 2019. Bil je tudi član nadzornega odbora Sklada za razgradnjo NEK, član upravnega odbora in skupščine GZS ter predsednik upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Franc Props zelo dobro pozna delovanje državne uprave. Izkušnje na tem področju je pridobil tudi na Upravni enoti Litija, kjer je bil od leta 2020 do leta 2022 načelnik. Z zadnjim sklicem je postal poslanec Državnega zbora.