Skoči do osrednje vsebine

Integriteta

Integriteta posameznika in družbe kot celote imata ključno vlogo pri zaznavanju in preprečevanju korupcije. Vlada Republike Slovenije že vrsto let izvaja številne aktivnosti s ciljem povečati občutljivost zaposlenih v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti na pojav korupcije oziroma ravnanj, ki niso skladna z etičnimi, moralnimi in pravnimi normami s področja preprečevanja in omejevanja korupcijskih tveganj.

Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019

Program poudarja ukrepe za izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter večanje stopnje transparentnosti delovanja. Cilj je vzpostaviti sistem, v katerem organi redno izboljšujejo skladnost svojega delovanja, krepijo integriteto posameznikov in tako tudi organa ter delujejo transparentno in odprto, s tem pa zagotavljajo državljanom in podjetjem bolj kakovostne storitve.

Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti za obdobje 2017–2019 je rezultat medresorskega sodelovanja ter sodelovanja z nevladnimi organizacijami (Transparency International Slovenije in CNVOS) in Komisijo za preprečevanje korupcije.