Skoči do osrednje vsebine

Evropska prestolnica kulture 2025

Naziv evropske prestolnice kulture je odlična priložnost, da mesta spremenijo svojo podobo, se umestijo na svetovni zemljevid, privabijo več turistov in ponovno razmislijo o svojem razvoju s pomočjo kulture.

Cilji

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, v okviru katere se dvema mestoma v državah članicah podeli naziv "Evropska prestolnica kulture za leto ..."

Glavni cilji pobude so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest na drugi strani.

Izkušnje kažejo, da imajo izbrana mesta tudi druge koristi, ki se izrazijo v boljši podobi mesta v očeh domačinov, večji mednarodni prepoznavnosti mesta, večjem obisku turistov, v prevetritvi kulturne ponudbe in v urbani regeneraciji nasploh.

Doslej je Slovenija pri pobudi sodelovala enkrat, ko je naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2012 nosil Maribor s partnerskimi mesti Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. 

Svojega kandidata bomo spet lahko predlagali za leto 2025. To bomo storili na podlagi posebnega razpisa. Prijave nanj bo ocenila skupina neodvisnih strokovnjakov, ki jih deset imenujejo Evropski parlament, Evropski svet, Evropska komisija in Odbor regij, dva pa, v posvetovanju z Evropsko komisijo, Ministrstvo za kulturo.

Slovenija bo nato svojo izbiro sporočila Evropski komisiji, ki bo izbrano mesto za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025 tudi uradno imenovala.

O razpisu

Ministrstvo za kulturo je 22. februarja 2019 objavilo Razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za "Evropsko prestolnico kulture" za leto 2025 v Republiki Sloveniji. Cilj razpisa je bil spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli tudi nagrada Meline Mercouri.

Na zgornji povezavi boste našli razpis in podrobnejše informacije o postopku za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merilih za izbor in navodila za prijavo. Tam so tudi gradiva z informativnega dne o razpisu, ki smo ga organizirali 18. marca 2019.

Razpis se je zaključil 31. 12. 2019.

Prispevek države za izvedbo EPK 2025

Vlada Republike Slovenije je 12. decembra 2019 sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta ''Evropska prestolnica kulture 2025'' v Sloveniji. Vlada bo ob pripravi sprememb proračuna za leto 2021 in ob pripravi proračunov za leta 2022–2026 za posamezne razvojno usmerjene projekte in projekte javne kulturne infrastrukture Evropske prestolnice kulture 2025 načrtovala sredstva v višini 10 milijonov evrov. 

Strokovni svet za izbor EPK 2025

Strokovni svet sestavljajo neodvisni strokovnjaki Sylvia Amann, Cristina Farinha, Agnieska Wlazel, Dessislava Gavrilova, Paulina Florjanowicz, Pierre Sauvageot, Jelle Burggraaff, Beatriz Garcia, Jiří Suchánek, Alin Nica, Barbara Rovere in Igor Saksida.

Evropske institucije in organi so imenovali deset članov – Evropski parlament, Svet in Evropska komisija vsak izbere tri člane, Odbor regij pa enega člana sveta. Minister za kulturo RS je v skladu s postopkom organa upravljanja in po posvetovanju z Evropsko komisijo imenoval dva člana.

Najava kandidature

Kandidaturo so najavile Mestna občina Kranj, Občina Lendava, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Nova Gorica, Občina Piran – Comune di Pirano in Mestna občina Ptuj.

Njihove predstavitve najdete na naslednjih naslovih:

Predizbor EPK 2025

Od 25. do 27. februarja 2020 je na Ministrstvu za kulturo potekal sestanek za predizbor Evropske prestolnice kulture za leto 2025. Člani mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov so na podlagi prijavnih knjig in predstavitev mest ocenjevali kandidature. V nadaljnji izbor so se uvrstila mesta Ljubljana, Nova Gorica, Piran in Ptuj, ki so bila tudi pozvana, naj v skladu s priporočili sveta popravijo in dopolnijo kandidature. Naslednja faza izbire je potekala od 11. do 15. decembra 2020, ko so člani sveta ocenili dopolnjene prijavne knjige in preučili predstavitve mest ter predlagali mesto, ki naj nosi naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025. 

Nosilka naziva EPK 2025 je Nova Gorica skupaj z Gorico

Člani mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov so 18. decembra 2020, na tiskovni konferenci, razglasili, da za naziv Evropske prestolnice kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji priporočajo skupno kandidaturo mest Nove Gorice in Gorice. Mesti, ki so ju razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, sta si postavili ambiciozen cilj – postati čezmejna evropska prestolnica kulture.