Skoči do osrednje vsebine

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

V Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje skrbimo za ustrezno uveljavljanje interesov Republike Slovenije v mednarodni skupnosti in zagotavlja kakovostno sodelovanje s pomembnimi mednarodnimi partnerji na področju kulture.

Pripravljamo in usklajujemo vsebinska izhodišča na področju mednarodnega sodelovanja in evropskih zadev, sodelujemo pri pripravi in izvajanju skupnih evropskih projektov in programov, oblikujemo strategije za mednarodno sodelovanje, pripravljamo smernice za učinkovite predstavitve in usklajujemo sistemsko promocijo slovenske kulture v tujini.

Izvajamo tudi javne razpise in pozive za mednarodno sodelovanje, ki horizontalno povezujejo več področij kulture.

Poleg tega načrtujemo in vsebinsko usklajujemo programe obiskov na ministrski ravni v tujini in Sloveniji ter usklajujemo udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih srečanjih v tujini, komuniciranje in sodelovanje ministrstva z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije v tujini in s tujimi diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v Republiki Sloveniji ter sodelujemo z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu glede vključevanja kulturnega delovanja Slovencev po svetu v enotno kulturno politiko Republike Slovenije.

Pristojni smo tudi za dvo- in večstransko sodelovanje. V okviru prvega usklajujemo pripravo medministrskih in meddržavnih dvostranskih sporazumov, programov, protokolov oziroma pogodb o sodelovanju, ki jih sklepa Republika Slovenija z drugimi državami za vsa področja, ki so v pristojnosti Ministrstva za kulturo. V okviru drugega usklajujemo sodelovanje naše države ter jo zastopamo v mednarodnih organizacijah in drugih mednarodnih povezavah in ustanovah na področju kulture (npr. Svet Evrope, Unesco, EUNIC, OVSE, ZN, ASEM, EUROMED, IHRA, FSK) ter sodelujemo v različnih delovnih skupinah na področjih človekovih pravic, mednarodnega razvojnega sodelovanja, holokavsta, v Koordinacijskem odboru za Zahodni Balkan in drugih.

  • Dosežki predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kulture

    Pregled dosežkov na področju kulture in avdiovizualnega sektorja ter vpogled v raznolik kulturni program, ki ga je med slovenskim predsedovanjem pripravilo Ministrstvo za kulturo. Slovenija je Svetu Evropske unije predsedovala od 1. julija do 31. decembra 2021.