Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za kulturo opravljamo naloge na področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, slovenskega jezika, verske svobode ter kulturne raznolikosti in človekovih pravic. Zagotavljamo spodbudno okolje za razvoj kulture in umetnosti. Podpiramo ustvarjalnost v javnih zavodih s področja kulture, v nevladnih organizacijah in pri samozaposlenih v kulturi. Ker se zavedamo, da je kulturna dediščina pečat obstoja narodne in državne skupnosti, jo celostno ohranjamo in uveljavljamo kot vir za gospodarski in družbeni razvoj. Izvajamo ukrepe za zagotavljanje pluralnosti slovenskega medijskega prostora, s čimer želimo vsem omogočiti dostopnost kakovostnih in raznovrstnih medijskih vsebin. Ker je slovenski jezik podstat naše biti, skrbimo za ohranjanje njegovega obsega, vitalnosti in dinamičnosti.

Organizacijske enote ministrstva

Organa v sestavi

Sveti, komisije in delovne skupine