Skoči do osrednje vsebine

Špela Spanžel

Avtor: Peter Rauch

Špela Spanžel, umetnostna zgodovinarka, kustosinja in strokovnjakinja za kulturno dediščino, je na Ministrstvu za kulturo koordinirala več nominacij za vpis na Unescov Seznam svetovne dediščine (Prazgodovinska kolišča okoli Alp, Dediščina živega srebra v Almadénu in Idriji) in na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva (Škofjeloški pasijon, Klekljanje čipk in Čebelarstvo v Sloveniji in mednarodni projekt osmih držav Tradicije reje lipicancev). Poleg tega je vodila nominacijo del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki so bila julija 2021 vpisana na Seznam svetovne dediščine kot primer urbanističnega oblikovanja po meri človeka. Interdisciplinarna skupina, ki je pripravila nominacijo, je maja 2022 prejela Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.

Je članica več strokovnih skupin in medvladnih odborov v okviru Unesca, Sveta Evrope in Evropske unije. Sodelovala je pri pripravi več mednarodno pomembnih dokumentov in politik na področju kulturne dediščine. Na vabilo Centra za svetovno dediščino je kot strokovnjakinja sodelovala pri zasnovi in uveljavitvi reforme sistema svetovne dediščine, redno sodeluje z njegovima posvetovalnima telesoma, Mednarodnim svetom za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) ter Mednarodnim centrom za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROM). Je aktivna članica uredniškega odbora Davoške deklaracije 2018 o visokokakovostni kulturi gradnje ter sistema za določanje kakovosti, ki se je začel izvajati spomladi 2021. Sooblikovala je konferenco Gradimo Evropo: h kulturi kakovostne arhitekture in grajenega okolja za vse, ki je oktobra 2021, v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, potekala v Gradcu in Mariboru v organizaciji Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije s partnerji.

V Plečnikovem letu 2022 sodeluje pri vrsti sodobnih predstavitev in refleksij o delu arhitekta, med drugim kot članica svetovalnega odbora letošnjega bienala oblikovanja BIO 27: Supervernakularno v MAO in soavtorica razstav Plečnikova dela v Ljubljani – urbano oblikovanje po meri človeka v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter Plečnik in sodobnost: Pojmovnik v Mestnem muzeju Ljubljana.

Od leta 2007 je zaposlena na Ministrstvu za kulturo, na Direktoratu za kulturno dediščino, ki ga je med majem 2013 in februarjem 2015 tudi vodila.