GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na direktoratu opravljamo upravne naloge in usmerjamo razvoj sistema varstva kulturne dediščine na podlagi domače zakonodaje, mednarodnih pogodb in konvencij. V sodelovanju z drugimi ministrstvi, državnimi organi, javnimi zavodi in civilnimi združenji pripravljamo sistemske rešitve in izvajamo ukrepe za celostno ohranjanje dediščine. Financiramo državno javno službo in programe nevladnih organizacij na področju varstva kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, pa tudi obnavljanje in predstavitev kulturnih spomenikov. Vključujemo varstvo kulturne dediščine v prostorsko in razvojno načrtovanje. Izdajamo kulturnovarstvena soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine. Vodimo register nepremične in nesnovne kulturne dediščine ter pripravljamo odloke za razglasitev kulturnih spomenikov državnega pomena.

 

Organizacijske enote direktorata