Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na direktoratu opravljamo upravne naloge in usmerjamo razvoj sistema varstva kulturne dediščine na podlagi domače zakonodaje, mednarodnih pogodb in konvencij. V sodelovanju z drugimi ministrstvi, državnimi organi, javnimi zavodi in civilnimi združenji pripravljamo sistemske rešitve in izvajamo ukrepe za celostno ohranjanje dediščine. Financiramo državno javno službo in programe nevladnih organizacij na področju varstva kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, pa tudi obnavljanje in predstavitev kulturnih spomenikov. Vključujemo varstvo kulturne dediščine v prostorsko in razvojno načrtovanje. Izdajamo kulturnovarstvena soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine. Vodimo register nepremične in nesnovne kulturne dediščine ter pripravljamo odloke za razglasitev kulturnih spomenikov državnega pomena.

 

Področja

 • Kulturna dediščina

  Varstvo nepremične, premične in nesnovne kulturne dediščine, muzejska dejavnost, varstvo dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami, mednarodno varstvo dediščine, informacije in dokumentacija o dediščini, arhitekturna politika, statusi in socialne pravice v kulturi

 • Arhivi

  Arhivsko gradivo, arhivska dejavnost, javna arhivska mreža, digitalizacija arhivskega gradiva, e-Arhiv

 • Knjižnice

  Knjižnična dejavnost, nacionalna knjižnica, mreža splošnih knjižnic, bibliobusi, knjižnica za slepe in slabovidne

Organizacijske enote direktorata

Projekti

 • Projekt eDediščina

  Okrepiti želimo uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter prispevati k večji preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.