Skoči do osrednje vsebine

Knjižnice s svojim vzajemnim, koordiniranim in informatiziranim delovanjem sodijo med temeljne institucije ohranjanja in dostopnosti slovenske pisne, kulturne in znanstvene dediščine. Z uvedbo novih vsebin in tehnologij so postopoma prerasle v zakladnice znanja, ki prispevajo k razvoju splošne razgledanosti, bralne kulture in kritičnega mišljenja sodobne družbe.

Družba pričakuje opolnomočenega posameznika, ki bo svoje potenciale sposoben udejanjiti v vsakodnevnem življenju. Kot pomemben del družbene infrastrukture se tudi knjižnice soočajo z izzivom, kako delovati, da bodo v okviru javne službe, ki jo izvajajo, dosegale družbeno korist ter pozitiven vpliv na posameznika in družbo. S prilagajanjem svojih storitev in uporabniškega okolja potrebam sodobne družbe so postale odprt prostor za prebujanje potencialov, potencialov za opolnomočenje posameznikov in družbe kot celote.

Zaradi zagotavljanja neomejene dostopnosti knjižničnega gradiva in informacij ter v želji slediti merilom sodobne informatizirane družbe se je knjižnična dejavnost postopoma razvila v sistem, ki je poenotil strokovne standarde in povezal vse vrste knjižnic. Celotna mreža je informacijsko podprta s koordiniranim in  vzajemnim bibliografskim sistemom COBISS. Za uresničevanje temeljnega javnega poslanstva knjižnic skrbijo država in občine, kot osrednja državna knjižnica pa to nalogo izvaja Narodna in univerzitetna knjižnica, ki med drugim skrbi za portal Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si)

Digitalna knjižnica Slovenije

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Kot spletni informacijski vir predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa ter enega od temeljev razvoja informacijske družbe. Poleg tega zagotavlja trajno ohranjanje dela slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki in s tem skrbi, da bodo digitalne vsebine preteklosti in sedanjosti dostopne tudi prihodnjim rodovom. Portal povezuje najrazličnejše kulturne, znanstvene in izobraževalne ustanove, ki ustvarjajo digitalne vsebine. Digitalna knjižnica Slovenije je aktiven partner pri razvoju portala evropskih digitalnih knjižnic Europeana.