Skoči do osrednje vsebine

Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi ter rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), ki jih zbirajo in javnosti predstavljajo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja.

Slovenske splošne knjižnice svojim več kot deset milijonom obiskovalcev letno nudijo možnost, da si na skoraj tisoč različnih krajih v Sloveniji izposodijo knjigo, revijo ali drugo knjižnično gradivo iz bogate zbirke, ki obsega več kot 12 milijonov enot knjižničnega gradiva. Vsak član si letno povprečno izposodi petdeset knjig.

Knjižnično gradivo je v naših knjižnicah večinoma prosto dostopno, kar pomeni, da si ga na policah lahko izbirate sami. V knjižničnih zbirkah splošnih knjižnic je bogat nabor različnih vrst gradiva: knjige, revije in časopisi, notno, kartografsko gradivo ter elektronsko gradivo, pa tudi različni nosilci glasbenih in filmskih zapisov ter igrače.

Knjižnično gradivo je praviloma, glede na prostorske zmožnosti posamezne knjižnice, razdeljeno na tri oddelke:

  • oddelek za otroke,
  • oddelek za mladostnike in
  • oddelek za odrasle.

Znotraj vsakega oddelka je gradivo urejeno tudi glede na vrsto gradiva: 

  • neknjižno gradivo (zgoščenke, nosilci za filme, igrače in podobno) je ločeno od 
  • knjižnega gradiva (knjige).

Knjižno gradivo je razdeljeno še na leposlovje in strokovno gradivo. Med leposlovjem najdete prozo, poezijo in dramatiko, strokovno gradivo pa je urejeno po vsebinskih sklopih, za kar knjižnica uporablja mednarodno uveljavljeni sistem univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Vsaka osnovna tematska skupina ima svojo barvo in oznako na gradivu ter na knjižni polici.

V vsaki knjižnici so na voljo čitalniški prostori ali poseben namenski prostor, kjer lahko berete ali študirate. Na voljo so tudi bralniki, predvajalniki in računalniki, namenjeni uporabi elektronskega gradiva.

Knjižnično gradivo lahko poleg iskanja v katalogu COBISS iščete tudi na spletnih straneh splošnih knjižnic. Izbirate lahko glede na vrsto gradiva, tematsko področje ali glede na starostno skupino, ki ji je knjižnično gradivo namenjeno, ali pa knjigo izberete na podlagi priporočila za branje. Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji branja dobrih knjig. Različne priporočilne sezname, ki so uporabnikom v pomoč pri izbiri želene literature, lahko poiščete tudi na spletnih straneh knjižnic.

Tehnološki razvoj je knjižnične zbirke obogatil z raznolikim elektronskim gradivom. Uporabniki ga lahko izberejo na primer iz digitalne knjižnice ali izposojevalnice in knjigarne elektronskih knjig.