Skoči do osrednje vsebine

Arhivsko gradivo, od srednjeveških pergamentnih listin, rokopisnih kodeksov, spisovnega in katastrskega gradiva, načrtov, zemljevidov, zapuščin, fotografij in filmov do sodobnih digitalnih zapisov na različnih medijih, predstavlja nenadomestljivo pričevanje preteklih dogodkov in je pomemben del naše kulturne dediščine in nacionalnega spomina. S financiranjem slovenskih javnih arhivov skrbimo, da se ohranja arhivsko gradivo, ki ima trajen pomen za državo Slovenijo, za slovenski narod, pa tudi posameznike, in zagotavlja njegova dostopnost.

Arhivsko gradivo ni le povezava z dediščino in preteklostjo, močno je vpeto tudi v naše vsakodnevno življenje. Arhivi namreč skrbimo tudi za varstvo arhivskega gradiva, ki nastaja pri poslovanju javnopravnih oseb, na ravni državne uprave ali na ravni samoupravnih lokalnih skupnosti, in predstavlja pomemben del nacionalnega spomina – državi, lokalnim skupnostim ter njihovim ustanovam in posameznikom pa zagotavlja pravno varnost. Zato sodobni pogledi na arhive izpostavljajo predvsem pravice državljanov, demokracijo, zaupanje in dostopnost.

Digitalizacija

Arhivsko gradivo v fizični obliki je zaradi prepogoste rabe ali zoba časa izpostavljeno poškodbam. Eden od načinov, kako arhivsko gradivo v fizični obliki ohranimo za prihajajoče rodove, je tudi digitalizacija. Z digitalizirajo se unikatni originali ohranjajo, saj uporabniki dostopajo do digitalnih kopij, ki so v virtualnem svetu dostopne najširšemu krogu ljudi.

Na področju elektronskega arhivskega gradiva (eAG), torej tistega gradiva, ki nastaja v digitalni obliki, slovenski arhivi dosegamo velike premike. Ne le na področju zakonodaje, ampak tudi konkretnih rešitev. Vzpostavljamo slovenski elektronski arhiv (e-ARH.si), ki bo zbiral, ohranjal ter skrbel za dostopnost eAG. Razvili smo programska orodja za njegov zajem, prenos v arhiv in uporabo, ki so namenjena tako ustvarjalcem, arhivistom kot tudi končnim uporabnikom eAG.

Pri nadaljnjem razvoju sistema e-ARH.si se arhivi osredotočamo na dolgoročno ohranjanje različnih tipov eAG kot so podatkovne baze, avdio-video vsebine, e-pošta, spletne strani, družbena omrežja, prostorski podatki in 3D modeli, ki predstavljajo izziv sodobne informacijske družbe. Slovenski javni arhivi pri razvoju e-ARH.si sledimo evropskemu in nacionalnemu interoperabilnostnemu okviru. e-ARH.si in poslovni procesi, ki jih podpira, omogočajo izmenjavo podatkov ter znanj na evropskem in nacionalnem nivoju.