Skoči do osrednje vsebine

Arhivsko javno službo opravljajo Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi.

Sredstva za njihovo delovanje zagotavljamo na Ministrstvo za kulturo. Osnovne naloge arhivov so prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in omogočanje uporabe arhivskega gradiva. Naša poglavitna naloga pa je, da arhivom zagotovimo sredstva za izvajanje dejavnosti ter ustrezne prostorske in tehnične razmere za opravljanje njihovega dela.

Pozornost namenjamo tudi razvoju stroke iz področja varstva arhivskega gradiva v obliki usposabljanj za opravljanje strokovnega izpita, s podeljevanjem strokovnih nazivovstrokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, ter z razvojem študijskih vsebin s področja arhivistike in dokumentologije.

S sofinanciranjem javne arhivske mreže želimo doseči predvsem dva cilja:

  • višjo raven varstva in dostopnosti arhivskega gradiva ter
  • vzpostavitev okolja in storitev za hrambo elektronskega arhivskega gradiva.

Strokovni izpiti in nazivi na področju varstva arhivskega gradiva in strokovno izpopolnjevanje

Medarhivske delovne skupine

Za obravnavo strokovnih vprašanj na posameznih področjih arhivskega strokovnega dela in za usklajeno delovanje arhivske javne službe je Ministrstvo za kulturo ustanovilo medarhivske delovne skupine. Sestavljajo jih strokovnjaki (arhivisti) javne arhivske službe. Njihovo delo poteka v skladu s Pravilnikom o delovanju medarhivskih delovnih skupin in posega na naslednja področja:

  • upravo,
  • pravosodje,
  • zdravstvo in socialno varstvo,
  • kulturo in znanost,
  • vzgojo in izobraževanje,
  • gospodarstvo,
  • arhivsko strokovno izrazje.

Zakonodaja