GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Arhivsko javno službo opravljajo osrednji slovenski državni arhiv in regionalni arhivi.

Sredstva za njihovo delovanje zagotavljamo na Ministrstvo za kulturo. Osnovne naloge arhivov so prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in omogočanje uporabe arhivskega gradiva. Naša poglavitna naloga pa, da arhivom zagotovimo sredstva za izvajanje dejavnosti  ter  prostorske in tehnične pogoje za opravljanje njihovega dela. Pozornost posvečamo tudi razvoju stroke, izpopolnjevanju zaposlenih in razvoju študijskih vsebin s področja.

S sofinanciranjem javne arhivske mreže zasledujemo predvsem naslednja cilja:

  • Višja raven varstva in dostopnosti arhivskega gradiva.
  • Vzpostavitev okolja in storitev za hrambo elektronskega arhivskega gradiva.

Zakonodaja