Skoči do osrednje vsebine

Arhivsko javno službo opravljajo osrednji slovenski državni arhiv in regionalni arhivi.

Sredstva za njihovo delovanje zagotavljamo na Ministrstvo za kulturo. Osnovne naloge arhivov so prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in omogočanje uporabe arhivskega gradiva. Naša poglavitna naloga pa, da arhivom zagotovimo sredstva za izvajanje dejavnosti  ter  prostorske in tehnične pogoje za opravljanje njihovega dela. Pozornost posvečamo tudi razvoju stroke, izpopolnjevanju zaposlenih in razvoju študijskih vsebin s področja.

S sofinanciranjem javne arhivske mreže zasledujemo predvsem naslednja cilja:

  • Višja raven varstva in dostopnosti arhivskega gradiva.
  • Vzpostavitev okolja in storitev za hrambo elektronskega arhivskega gradiva.

Medarhivske delovne skupine

Za obravnavo strokovnih vprašanj na posameznih področjih arhivskega strokovnega dela ter z namenom usklajenega delovanja arhivske javne službe je Ministrstvo za kulturo ustanovilo medarhivske delovne skupine. Sestavljajo jih strokovnjaki (arhivisti) javne arhivske službe. Njihovo delo poteka v skladu s Pravilnikom o delovanju medarhivskih delovnih skupin in posega na naslednja področja:

  • uprava,
  • pravosodje,
  • zdravstvo in socialno varstvo,
  • kultura in znanost,
  • vzgoja in izobraževanje,
  • gospodarstvo,
  • arhivsko strokovno izrazje.

Zakonodaja

Iskalnik