Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanja za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom se v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom praviloma začne z usposabljanjem, ki mu sledi preizkus strokovne usposobljenosti. V postopku strokovnega usposabljanja, ki ga za svoje ustvarjalce organizirajo arhivi javne arhivske mreže pridobi delavec znanja:

  • s področja pravnih predpisov;
  • s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki;
  • s področja informatike;
  • s področja arhivistike v najširšem smislu.

V želji, da bi navedene vsebine in kompetence med arhivi čimbolj poenotili in hkrati kandidatom, ki bodo opravljali preizkuse strokovne usposobljenosti dali pregled nad zahtevanimi vsebinami, smo v okviru projekta vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali e.ARH.si pripravili katalog znanj in okvirni program usposabljanj.  

Usposabljanja, ki jih organizira arhiv praviloma, potekajo v obliki dvodnevnih seminarjev, ki so pogoj za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Preizkusi so praviloma v roku enega meseca po usposabljanju. Pri posameznih seminarjih je poudarek na problematiki področja, na katerem kandidati za preizkus delajo.

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi in znašajo:

  • za strokovno usposabljanje 60 evrov (oproščeno DDV);
  • za preizkus strokovne usposobljenosti 50 evrov (oproščeno DDV).

Kontakti vodij vsebinskih področij strokovnih usposabljanj: