Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanja za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom se v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom praviloma začne z usposabljanjem, ki mu sledi preizkus strokovne usposobljenosti. V postopku strokovnega usposabljanja, ki ga za svoje ustvarjalce organizirajo arhivi javne arhivske mreže pridobi delavec znanja:

  • s področja pravnih predpisov;
  • s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki;
  • s področja informatike;
  • s področja arhivistike v najširšem smislu.

V želji, da bi navedene vsebine in kompetence med arhivi čimbolj poenotili in hkrati kandidatom, ki bodo opravljali preizkuse strokovne usposobljenosti dali pregled nad zahtevanimi vsebinami, smo v okviru projekta vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali e.ARH.si pripravili katalog znanj in okvirni program usposabljanj.  

Usposabljanja, ki jih organizira arhiv praviloma, potekajo v obliki dvodnevnih seminarjev, ki so pogoj za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Preizkusi so praviloma v roku enega meseca po usposabljanju. Pri posameznih seminarjih je poudarek na problematiki področja, na katerem kandidati za preizkus delajo.

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti:

  • cena strokovnega usposabljanja je 60 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po usposabljanju;
  • cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 50 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po preizkusu.

Izobraževanja v letu 2020 za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (osnovna usposabljanja):

  • za področje uprave: 14. in 15. 1. 2020, 14. in 15. 4. 2020, 25. in 26. 11. 2020;
  • za področje gospodarstva, zdravstva in sociale ter izobraževanja: 1. in 2. 4. 2020;
  • za področje pravosodja: 17. in 18. 3. 2020; 16. in 17. 9. 2020;
  • za ponudnike storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev: 27. in 28. 10. 2020.

Preizkusi strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom v letu 2020:

Kontakti vodij vsebinskih področij strokovnih usposabljanj:

OPOMBA: Programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni najkasneje en mesec pred predvidenim terminom dogodka. 

Izobraževanja v letu 2019:

- za organe javne uprave in organe, ki opravljajo upravne naloge na podlagi pooblastil

- za organizacije s področja gospodarstva

- za organizacije s področja zdravstva, znanosti in kulture

- za področje pravosodja in ustavnega prava

- za filmsko gradivo

- za ponudnike storitev s področja elektronske hrambe

- za področje notranjih pravil

Iskalnik