Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanja za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom se v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom praviloma začne z usposabljanjem, ki mu sledi preizkus strokovne usposobljenosti. V postopku strokovnega usposabljanja, ki ga za svoje ustvarjalce organizirajo arhivi javne arhivske mreže pridobi delavec znanja:

  • s področja pravnih predpisov;
  • s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki;
  • s področja informatike;
  • s področja arhivistike v najširšem smislu.

Usposabljanja, ki jih organizira arhiv praviloma, potekajo v obliki dvodnevnih seminarjev, ki so pogoj za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Preizkusi so praviloma v roku enega meseca po usposabljanju. Pri posameznih seminarjih je poudarek na problematiki področja, na katerem kandidati za preizkus delajo.

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti:

  • cena strokovnega usposabljanja je 60 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po usposabljanju;
  • cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 50 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po preizkusu.

Predvidena izobraževanja v letu 2020:

Izobraževanja v letu 2019:

Kontakti vodij vsebinskih področij strokovnih usposabljanj:

OPOMBA: Programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni najkasneje en mesec pred predvidenim terminom dogodka. 

- za organe javne uprave in organe, ki opravljajo upravne naloge na podlagi pooblastil

Predvidena izobraževanja v letu 2019:

- osnovno usposabljanje: 26. in 27. 11. 2019
- dodatno usposabljanje: 5. 12. 2019

- za organizacije s področja gospodarstva

- za organizacije s področja zdravstva, znanosti in kulture

- za področje pravosodja in ustavnega prava

Predvidena izobraževanja v letu 2019:

- osnovno usposabljanje: 19. in 20. 9. 2019

- za filmsko gradivo

- za ponudnike storitev s področja elektronske hrambe

Predvidena izobraževanja v letu 2019:

- osnovno usposabljanje: 3. in 4. 12. 2019 

- za področje notranjih pravil

Iskalnik