Skoči do osrednje vsebine

Projekt Nepremična eDediščina 2022-2025

Foto: STA / MK

S projektom »Nepremična eDediščina 2022-2025« nadaljujemo razvoj sistema eDediščina ter posodabljamo in vzpostavljamo e-storitve, ki podpirajo varstvo nepremične kulturne dediščine. Z nadgradnjo sistema bosta povečani učinkovitost in odpornost poslovanja. Zmanjšane bodo administrativne ovire za lastnike kulturne dediščine. Izboljšane bodo možnosti ponovne uporabe dediščinskih e-vsebin v gospodarstvu, vključno s turizmom, raziskovanjem in izobraževanjem.

Vrednost projekta: 2.453.352 EUR z DDV
Višina financiranja Evropske unije: 2.079.000 EUR

Cilji projekta

Operativni cilji projekta

 • Optimizacija razglašanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena (SLP) na ravni lokalnih skupnosti.
 • Standardizacija in posodobitev smernic in mnenj s področja kulturne dediščine za prostorske akte.
 • Standardizacija in posodobitev (digitalizacija) pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasij/mnenj za posege v dediščino.
 • Vzpostavitev predstavitvenih podatkov registra kulturne dediščine.
 • Vključevanje v e-Plan in e-Graditev.

Strateški cilji projekta

 • Dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev.
 • Večja in kvalitetnejša ponudba e-storitev na področju kulturne dediščine.
 • Zmanjšanje administrativnih ovir za lastnike in uporabnike kulturne dediščine.
 • Večja učinkovitost in odpornost poslovanja ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt.
 • Povečanje javne dostopnosti in ponovne uporabe digitalnih vsebin kulturne dediščine za potrebe izobraževanja, raziskav in gospodarstva.
 • Dolgoročno ohranjanje digitalnih vsebin kulturne dediščine.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost in Republika Slovenija.