Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za medije pripravljamo in izvajamo predpise na področju medijev in avdiovizualne kulture ter načrtujemo in uresničujemo dodatne ukrepe za zaščito pluralnosti in raznovrstnosti medijev.

S finančno podporo medijem zagotavljamo raznolikost slovenske medijske krajine in pravico javnosti do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti o dogodkih v njihovem življenjskem prostoru. Dodatno podporo dobivajo radijski in televizijski programi posebnega pomena, ki zagotavljajo lokalne vsebine, kot pomemben vir informacij lokalnega prebivalstva. Posebej podpiramo tudi ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene tej skupini. Vodimo razvid medijev, v katerem so zbrani osnovni podatki o medijih v Republiki Sloveniji.

Na področju filma in avdiovizualne kulture je naša ključna naloga zagotavljanje pogojev za razvoj in kakovost filmske, kinematografske in avdiovizualne dejavnosti v vseh fazah kinematografske verige, od razvoja, produkcije, promocije, distribucije in prikazovanja, hrambe in varovanja filmske dediščine do filmske vzgoje in izobraževanja. Skrbimo tudi za uresničevanje in izvajanje evropskih direktiv na področju avdiovizualnih medijev in kinematografije ter za uresničevanje področne politike Sveta Evrope.

Teme

  • Delovanje medijev

    Kakovostni mediji so nosilci kulture in njeni soustvarjalci. Delovanje medijev je vezano tako na uresničevanje pravice svobodnega izražanja vsake posamezne fizične ali pravne osebe kot tudi na obveznost zagotavljanja resnične in popolne obveščenosti široke javnosti.

  • Pravica do popravka in odgovora

    Pravica do objave odgovora ali popravka zagotavlja pravico do svobodnega izražanja ter je povezana z nedotakljivostjo in varstvom človekove osebnosti in dostojanstva.

  • Finančne podpore medijem

    S finančno podporo medijem zagotavljamo raznolikost slovenske medijske krajine in pravico javnosti do čim bolj objektivne obveščenosti o dogodkih v njenem življenjskem prostoru. Dodatne podpore so deležni radijski in televizijski programi posebnega pomena, ki zagotavljajo lokalne vsebine, kot pomemben vir informacij lokalnega prebivalstva. Posebej podpiramo tudi ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v njim prilagojenih tehnikah ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene tej skupini.

Storitve