Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V direktoratu pripravljamo in izvajamo predpise na področju medijev in avdiovizualne kulture ter načrtujemo in uresničujemo dodatne ukrepe za zaščito pluralnosti in raznovrstnosti medijev. S finančno podporo medijem zagotavljamo raznolikost slovenske medijske krajine in pravico javnosti do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti o dogodkih v njihovem življenjskem prostoru. Dodatno podporo dobivajo radijski in televizijski programi posebnega pomena, ki zagotavljajo lokalne vsebine, kot pomemben vir informacij lokalnega prebivalstva. Posebej podpiramo tudi ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene tej skupini. Vodimo razvid medijev, v katerem so zbrani osnovni podatki o medijih v Republiki Sloveniji. Na področju filma in avdiovizualne kulture je naša ključna naloga zagotavljanje pogojev za razvoj in kakovost filmske, kinematografske in avdiovizualne dejavnosti v vseh fazah kinematografske verige, od razvoja, produkcije, promocije, distribucije in prikazovanja, hrambe in varovanja filmske dediščine do filmske vzgoje in izobraževanja. Skrbimo tudi za uresničevanje in izvajanje evropskih direktiv na področju avdiovizualnih medijev in kinematografije ter za uresničevanje področne politike Sveta Evrope.

Iskalnik