Skoči do osrednje vsebine

Finančne podpore medijem

S finančno podporo medijem zagotavljamo raznolikost slovenske medijske krajine in pravico javnosti do čim bolj objektivne obveščenosti o dogodkih v njenem življenjskem prostoru. Dodatne podpore so deležni radijski in televizijski programi posebnega pomena, ki zagotavljajo lokalne vsebine, kot pomemben vir informacij lokalnega prebivalstva. Posebej podpiramo tudi ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v njim prilagojenih tehnikah ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene tej skupini.

Sofinanciranje programskih vsebin medijev

Republika Slovenija za zagotavljanje pluralnosti in demokratičnosti medijev zaradi svobode izražanja zagotavlja proračunska sredstva za medije za izvajanje državne podpore pri uresničevanju javnega interesa v medijih oziroma za namene delovanja radijskih in televizijskih programov s statusom posebnega pomena.

Vsako leto objavimo redni letni projektni razpis, ki je namenjen podpori tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov in elektronskih publikacij pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin.

S financiranjem iz javnih sredstev omogočamo pestrost medijske krajine, zagotavljamo svobodo izražanja, spodbujamo kulturno ustvarjalnost na področju medijev ter produkcijo programskih vsebin, ki zadovoljujejo tiste komunikacijske potrebe javnosti, ki jih trg ne ponuja ali ne ponuja v zadostni meri. S podporo lokalnih medijev oziroma programov posebnega pomena zagotavljamo večji delež programskih vsebin lokalnega značaja ter izvajanje medijskih vsebin v javnem interesu, ki jih državni mediji ne pokrivajo, so pa dragocen vir informacij za lokalno prebivalstvo.

Informacije o aktualnih razpisih boste našli na spletni strani Ministrstva za kulturo, in sicer v rubriki Javne objave.

Sofinanciranje ustvarjanja in razširjanja programskih vsebin ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za senzorno ovirane

Vsako leto objavimo redni letni projektni razpis, ki je namenjen podpori pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin za senzorno ovirane v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, to je slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter osebam s poškodbo glave.

Razpis izvajamo na podlagi Zakona o medijih, ki določa, da Republika Slovenija zagotavlja proračunska sredstva za ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin medijev z namenom izvajanja državne podpore pri uresničevanju javnega interesa v medijih.

Sofinancirane programske vsebine s prilagoditvijo možnosti dostopa ranljivih skupin do njih so dragocen vir informacij za te skupine ljudi. S tem zagotavljamo dostop do informacij in pravico do obveščenosti vsem oziroma vsaj čim širši populaciji. Tako podpiramo svobodo izražanja, ohranjanje avtonomnosti novinarskega dela, pravico do javnega obveščanja in obveščenosti ter spodbujamo ustvarjalnost na področju medijev.

Informacije o aktualnih razpisih boste našli na spletni strani Ministrstva za kulturo, in sicer v rubriki Javne objave.